Kviečiame į naujai kuriamą GOSPEL chorą

Ateikite, giedokime Viešpačiui!
Džiaugsmingą triukšmą kelkime
savo išgelbėjimo uolai!(Ps.95,1-6)

Kviečiame į Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios naujai kuriamą GOSPEL chorą!

Psalmėje esame kviečiami Viešpatį šlovinti džiaugsmingu triukšmu! „Gospel“ išvertus iš anglų kalbos reiškia Evangelija – Geroji Naujiena. Toks yra gospel žanras, kai per džiaugsmu trykštančias širdis ir stiprias muzikines harmonijas šlovinamas Viešpats. Tai Šiaurės Amerikos  religinės giesmės išplitusios 20a. antrojoje pusėje, dažniausiai kuriamos pagal Naujojo Testamento žodžius, psalmes. Gospel žanrą jungia juodaodžių religinė muzika, svinguojantys džiazo bei bliuzo elementai.

Mūsų besikuriančio choro tikslas –  suburti visokio amžiaus dainuojančius žmones, sujungti kartas šlovinti Viešpatį. Tam nereikia tam tikro amžiaus, ypatingų žinių ar patirties, reikia tik „spindinčių“ akių ir atviros širdies. Juk bažnyčia tai – bendruomenė, o bendruomenė tai mes, visi su savo skirtingais talentais!

Esu Beatričė, šiuo metu studijuoju Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, džiazo specialybę. Giedodama gospel aš patiriu tikrą vidinį džiaugsmą ir artumą su Dievu, todėl labai kviečiu ir Jus drąsiai įsilieti į šią džiaugsmo, tikrų išgyvenimų ir Dievo šlovinimo bendrystę!

Susitinkame gegužės 11d.(treč.) 18val. arba 14d.(šešt.) 12val. parapijos namų Šv. Agotos salėje, M. Tiškevičiaus g.16. (Jei nei viena iš šių dienų netinka, paskambinkite nurodytu numeriu.)