Susitaikymas

Išpažintis arba Sutaikinimas

Atlikti išpažintį? Kodėl? Ar išties to reikia? Ką sakyti per išpažintį?

Išpažintis, kaip ir kiekvienas sakramentas, yra Dievo meilės ir artumo ženklas. Tai dovana kelyje į visavertį ir laisvės kupiną gyvenimą.
Daugybė žmonių yra patyrę ir tebepatiria išlaisvinantį Sutaikinimo sakramento poveikį. Išpažintis – tai sielą gydanti ir jėgų gyventi suteikianti Dievo dovana!

Išpažintis – 3 žingsniai į naują pradžią

Pirmasis žingsnis: atsivertimas ir atgaila
Išpažintis yra kvietimas rimtai bei atvirai pažvelgti į savo gyvenimą ir pradėti jį iš naujo. Kur aš esu savo gyvenime, savo santykiuose su Dievu, savo sutuoktiniu, tėvais, draugais, kolegomis, kaimynais… Ir su savimi? Kurlink kreiptinas mano gyvenimas?
Svarbu permąstyti savo gyvenimą ir pažvelgti į jį nauju žvilgsniu. Biblijoje tai vadinama atsivertimu, Bažnyčia primena apie atgailą, o man tai reiškia, kad ateityje noriu kai ką daryti geriau, nei ligi šiol! Noriu savo gyvenimą iš naujo nukreipti į Dievą, patobulinti ar atkurti savo santykį su Dievu, su žmonėmis ir pačiu savimi. Noriu pradėti iš naujo.

Antrasis žingsnis: gailestis ir prisipažinimas
Atvirai pažvelgęs į savo gyvenimą, randu jame ne vieną savo klaidą, silpnybę ar kaltę: ištartus įžeidžiančius žodžius, nesuteiktą pagalbą, išsakytą melą. Nors ir mėginu tai išstumti iš savo sąmonės, sumenkinti ar pagražinti, tačiau to nepavyksta atsikratyti. Per išpažintį stoju akistaton su savo kalte, atvirai žvelgdamas į tai, kas mane slegia, dėl ko gailiuosi, ir visa tai patikiu Dievui, tvirtai žinodamas, kad jis priims mane su visu mano netobulumu ir dovanos man atleidimą bei sutaikins su savimi.

Trečiasis žingsnis: atleidimas ir nauja pradžia
Išpažintyje Dievui galiu išsakyti visa, dėl ko gailiuosi: ką padariau bloga ir ko nepadariau gera. Dievas su meile žvelgia į mane. Jis dovanoja man atleidimą. Atleidimą, leidžiantį man atsitiesti, išlaisvinantį ir gydantį mane. Jis suteikia man naujos pradžios galimybę!

Kaip atliekama išpažintis?

  • Susiraskite vietą, kurioje galėtumėte ramiai permąstyti savo gyvenimą! Tai padaryti padės vadinamasis „sąžinės tyrimas“, kurį rasite bet kurioje maldaknygėje. Jame išvardyti svarbiausi sąžinės tyrimo aspektai, atveriantys jūsų širdį ir akis. Pamąstykite, ko iš tiesų gailitės, dėl ko jums skaudu?
  • Suformuluokite pasiryžimą: ką norėtumėte savo gyvenime pakeisti? dėl ko turėtumėte labiausiai pasistengti?
  • Išpažinties eiga. Priėjęs prie klausyklos, pirmiausia persižegnojate ir pasisveikinate: „Garbė Jėzui Kristui.“ Laimindamas jus kunigas atsako: „Per amžius. Amen“. Tada pasakote, kada paskutinį kartą buvote išpažinties, primenate, ar gavote išrišimą, ir išsakote tai, kas jums užkliuvo sąžinės tyrimo metu, dėl ko gailitės, kas jus slegia. Kunigas klausosi, kartkartėmis paklausdamas ar paremdamas jūsų ryžtą pradėti iš naujo, kartais padeda jums citata iš Biblijos. Baigiate žodžiais: „Daugiau nuodėmių neatsimenu, gailiuosi ir žadu pasitaisyti, prašau atgailos ir išrišimo.“
  • Kunigas paskirs atgailą, pvz., sukalbėti maldą, kuri yra ne tik simbolinis atsiteisimas už padarytas nuodėmes, bet ir postūmis naujai pradžiai. Atgailos malda kelyje į naują pradžią veikia tarsi į nugarą pučiantis vėjas – kelia ir neša jus. Baigdamas kunigas pakvies gailėtis ir Dievo vardu atleis jums nuodėmes, tardamas:
    „Dievas, gailestingumo Tėvas, savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu sutaikęs pasaulį su savimi ir atsiuntęs Šventąją Dvasią nuodėmėms atleisti, per Bažnyčią tesuteikia tau atleidimą ir ramybę. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.“
    Tardamas paskutinę frazę, kunigas jus peržegnos. Jūs taip pat persižegnosite ir atsakysite: „Amen“.
  • Išpažinties pabaigoje kunigas ištars žodžius: „Viešpats atleido tau nuodėmes. Eik ramybėje.“ Jūs atsakysite: „Dėkoju Dievui.“
  • Po išpažinties dėkojate Dievui už sutaikinimo ir naujos pradžios dovaną.

Kur ir kada galiu atlikti išpažintį?

Prieš šv. Mišias ar per jas klausykloje ar paskirtoje erdvėje, taip pat asmeniškai susitarus su kunigu.

Išpažinties paslaptis

Išpažinties paslaptis reiškia, kad kunigas yra įsipareigojęs absoliučiam slaptumui. Jis neturi teisės pasakoti to, ką išgirdo per išpažintį.

Parengta naudojantis Panevėžio Vyskupijos internetiniu puslapiu​