Naujienos ir Skelbimai

Rarotai

Mieli parapijiečiai, kviečiame jus kiekvieną Advento sekmadienį ypatingu būdu ruoštis Kristaus atėjimui – dalyvauti rytmetinėse sekmadienio 7.30 val. Rarotinėse Mišiose ...
Plačiau...

Advento laikas

Lapkričio 27 d. Katalikų Bažnyčia pasitinka Advento laiką.Kiekvieną Advento šeštadienį vakarinėse šeštadinenio 18:00 val. šv. Mišiose (Sekmadienio išvakrėse) įžiebiama naujosios ...
Plačiau...

Visi Šventieji ir Vėlinės

Visų Šventųjų iškilmė Lapkričio 1d. Šv. Mišios mūsų parapijoje: 7.30 9.00 10.30 12.00 18.00 17:00 - Iškilminga Gedulinga procesija į ...
Plačiau...

Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė spalio 2 d.

Spalio 2 dieną (sekmadienį) prisiminsime Šventąjį Pranciškų Asyžietį. Jis dar vadinamas gyvūnijos globėju.Todėl kaip ir kiekvienais metais į bažnyčios šventorių kviesime susirinkti ...
Plačiau...

Šeimų sekmadienis

“Bažnyčia meldžiasi už krikščionišką šeimą” (Šv. Jonas Paulius II. Apaštališkasis paraginimas Familiaris Consortio, 59)Kviečiame šeimas jungtis į bendrą maldą.Mūsų parapijojepaskutinį kiekvieno mėnesio ...
Plačiau...