Pradžia

Naujienos ir Skelbimai

Atvelykio šventė mažiausiems

Balandžio 7 dieną, po 10:30 šv. Mišių, parapijos namuose laukiami mažiausieji parapijosbičiuliai. Ridensime kiaušinius, rinksime gražiausius, daug pramogų ir linksmybių ...

Kryžiaus kelio procesija 2024

DIDŽIOJO PENKTADIENIO KRYŽIAUS KELIAS Kviečiame kovo 29 d. Didįjį Penktadienį visus miesto gyventojus ir svečius į Kryžiaus kelio procesiją Senvagėje.Pradžia ...

Pamaldų tvarka Didžiąją Savaitę ir šv. Velykų dienomis

VERBŲ SEKANADIENIS šv. Mišios 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 Didysis Pirmadienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00 Didysis Antradienis šv ...

Gavėnios rekolekcijos 2024

Kovo 16-17 dienomis Gavėnios rekolekcijos Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje. Jų metu atvyksta svečias kun. prof. dr. Rimas ...

Išklausymo tarnystė Gavėnios metu

Mielai kviečiame į asmeninio - dvasinio pokalbio susitkimus su kunigu. Jeigu norite pasidalinti savo gyvenimo iššūkiais, ieškoti dvasinės ramybės ir ...