Naujienos ir Skelbimai

Gavėnios susikaupimo valanda

Vasario 17 d. Kviečiame į susiksupimo laiką prasidedant gavėniai. 16:00 Konferencija "Malda ir tikėjimas" - Parapijos namuose17:00 Sutaikinimo pamaldos. Išpažintis ...

Pamaldų tvarka vasario pirmąją savaitę

Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios) Šv. Mišios 7.30, 8.00, 12.00 ir 18.00 Šv. Mišių metu šventinamos jūsų atsineštos žvakės ...

Pamaldų tvarka šventiniu laikotarpiu

Gruodžio 24 dieną 7:30  9:00 10:30 12:00 – IV Advento Sekmadienis 21:00 - Giesmių vakaras 22:00 – Piemenėlių Šv. Mišios ...

2023 Advento rekolekcijos

Gruodžio 10 d. II Advento sekmadienisAdventinio susikaupimo diena pagerbiant Švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo slėpinį. Šeštadienį (išvakarėse gruodžio 09 d.) ...

2024 metų kalendoriaus pristatymas

Jau tradicija tapo gruodžio mėnesį susitikti su Šiaulių vyskupu JE Eugenijumi Bartuliu. Šiais metais jis atvyksta į mūsų patapijos advento ...