• Atminimo renginys monsinjorui J. Juodeliui

  Atminimo renginys monsinjorui J. Juodeliui

  Gegužės 20 d. (ketvirtadienį) 18 val. vakaro Šv. Mišios bus aukojamos buvusio parapijos klebono, monsinjoro Jono Juodelio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Mišių aukai vadovaus Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Dienos metu, 16 val. uždaras renginys Panevėžio …Visas straipsnis
 • Sakralinės muzikos mėnuo PASILIK SU MANIMI

  Sakralinės muzikos mėnuo PASILIK SU MANIMI

  Sakralinės muzikos mėnuo PASILIK SU MANIMI 2021 gegužės 12 – 31 d. 18 val. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, vakarinėse Šv. mišiose sakralinę muziką groja Panevėžio muzikinio teatro atlikėjai. Tai dovana miesto bendruomenei, …Visas straipsnis
 • Proda – Kaip gerai, kad tu gimei

  Proda – Kaip gerai, kad tu gimei

  KAIP GERAI, KAD TU GIMEI Kai neplanuotai pastoji, gali pasirodyti, kad griūva pasaulis… Apima jausmų sumaištis: baimė, panika, pyktis, gėda, kaltė… Atrodo, esi viena, vieniša, ir niekas negali Tavęs suprasti ar Tau padėti. Parodos „Kaip gerai, kad …Visas straipsnis
 • Gegužinės pamaldos 2021

  Gegužinės pamaldos 2021

  Švč. Mergelės Marijos garbei, Gegužinės pamaldos, mūsų bažnyčioje vyksta: Kasdien po 18 val. vakaro  Šv. Mišių Marijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės …Visas straipsnis
 • Kun. Antano Zulono kunigystės jubiliejus

  Kun. Antano Zulono kunigystės jubiliejus

  Gerojo Ganytojo sekmadienį, balandžio 25 d., Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje šios parapijos rezidentas kun. Antanas Zulonas šventė kunigystės šventimų 50 metų jubiliejų. Šventinėse padėkos Mišiose drauge su jubiliatu meldėsi vyskupas Linas OFM, …Visas straipsnis
 • Pamaldų tvarka – Didžioji savaitė ir Šv. Velykos 2021

  Pamaldų tvarka – Didžioji savaitė ir Šv. Velykos 2021

  Svarbu! Dėl šalyje esančios situacijos bus imtasi papildomų saugumo priemonių. Velykų dieną bus aukojama daugiau Šv. Mišių, kad visi norintys galėtų sudalyvauti. Į bažnyčią įleidžiami tik kvietimus turintys asmenys, taip bus užtikrintas saugus tikinčiųjų skaičius …Visas straipsnis
 • Kviečiame į asmenines Gavėnios rekolekcijas

  Kviečiame į asmenines Gavėnios rekolekcijas

  Kviečiame susikaupti ir išgyventi Gavėnios ramybės laiką asmeninėje maldoje prie išstatyto Švč. Sakramento, dalyvauti Šv. Mišiose bei atlikti Velykų laiko išpažintį. Kovo 20 – 21 dienomis mūsų bažnyčioje laikas skirtas Jums, Kovo 20 d. Šv. …Visas straipsnis
 • Mišių tvarka gavėnios metu 2021

  Mišių tvarka gavėnios metu 2021

  Kovo 10 d.7:30    8:00   18:00   17:30 – Graudūs verksmai Kovo 11 d.7:30    8:00   18:00   11:00 – melsimės už Tėvynės laisvę Kovo 12 d.7:30    8:00   18:00  11:30 – apmąstome Kryžiaus kelią Kovo 13 …Visas straipsnis
 • Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (INFO 33)

  Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (INFO 33)

  Brangūs broliai ir seserys, netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai …Visas straipsnis
 • Lietuvos vyskupų kreipimasis

  Lietuvos vyskupų kreipimasis

  Brangieji, Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo. Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi …Visas straipsnis
Senesni įrašai pagal mėnesį