Naujienos

Atvelykio šventė mažiausiems

Balandžio 7 dieną, po 10:30 šv. Mišių, parapijos namuose laukiami mažiausieji parapijosbičiuliai. Ridensime kiaušinius, rinksime gražiausius, daug pramogų ir linksmybių džiugią dieną! ...

Kryžiaus kelio procesija 2024

DIDŽIOJO PENKTADIENIO KRYŽIAUS KELIAS Kviečiame kovo 29 d. Didįjį Penktadienį visus miesto gyventojus ir svečius į Kryžiaus kelio procesiją Senvagėje.Pradžia 20.00 val. prie Aleksandro paminklo.Kryžiaus kelio procesijai vadovaus Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.Melsimės už Taiką Ukrainoje, Pasaulyje bei Panevėžio miestą ...

Pamaldų tvarka Didžiąją Savaitę ir šv. Velykų dienomis

VERBŲ SEKANADIENIS šv. Mišios 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 Didysis Pirmadienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00 Didysis Antradienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00 Didysis Trečiadienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00 Išpažinčių klausoma prieš ryto Šv. Mišias ir nuo 17.30 ...

Gavėnios rekolekcijos 2024

Kovo 16-17 dienomis Gavėnios rekolekcijos Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje. Jų metu atvyksta svečias kun. prof. dr. Rimas Skinkaitis kuris ne tik dalinsis homilija visų šv. Mišių metu, bet ir ves konferenciją ir diskusiją tikintiesiems. Kovo 16 d ...

Išklausymo tarnystė Gavėnios metu

Mielai kviečiame į asmeninio - dvasinio pokalbio susitkimus su kunigu. Jeigu norite pasidalinti savo gyvenimo iššūkiais, ieškoti dvasinės ramybės ir Dievo prisilietimo, atidžiau pažvelgti į savo vidinį pasaulį – šis susitikimas Jums. Kiekvieną gavėnios trečiadienį nuo 16 val.  Parapijos namuose ...

Gavėnios susikaupimo valanda

Vasario 17 d. Kviečiame į susiksupimo laiką prasidedant gavėniai. 16:00 Konferencija "Malda ir tikėjimas" - Parapijos namuose17:00 Sutaikinimo pamaldos. Išpažintis 18:00 Šv.Mišios 19:00 Šlovinimas. Švč. Sakramento adoracija ...

Pamaldų tvarka vasario pirmąją savaitę

Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios) Šv. Mišios 7.30, 8.00, 12.00 ir 18.00 Šv. Mišių metu šventinamos jūsų atsineštos žvakės. Po vakaro šv. Mišių naktinė Švč. Sakramento adoracija. Vasario 03 d. Šv. Blažiejus Šv. Mišios 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 ir ...

Pamaldų tvarka šventiniu laikotarpiu

Gruodžio 24 dieną 7:30  9:00 10:30 12:00 – IV Advento Sekmadienis 21:00 - Giesmių vakaras 22:00 – Piemenėlių Šv. Mišios Gruodžio 25 dieną (Šv. Kalėdos) 7:30 9:00 10:30 12:00 18:00 – Šventų Kalėdų mišios Nuo 14:00 val . gyva muzika ...

2023 Advento rekolekcijos

Gruodžio 10 d. II Advento sekmadienisAdventinio susikaupimo diena pagerbiant Švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo slėpinį. Šeštadienį (išvakarėse gruodžio 09 d.) 18.00 val. Šv. Mišias aukoja ir pamokslauja kun. Edgaras Versockis (svečias iš Talino vyskupijos)Sekmadienį (gruodžio 10 d.)7.30 Pamokslauja kun. Edgaras ...

2024 metų kalendoriaus pristatymas

Jau tradicija tapo gruodžio mėnesį susitikti su Šiaulių vyskupu JE Eugenijumi Bartuliu. Šiais metais jis atvyksta į mūsų patapijos advento rekolekcijas, kurių metu ne tik aukos 10:30 val. šv. Mišias, bet kartu melsis ir pristatys savo kurtą kalendorių "2024. Šventasis ...