Gegužinės pamaldos

Gegužinės pamaldos

Švč. Mergelės Marijos garbei,Gegužinės pamaldos, mūsų bažnyčioje vyksta:Kasdien po 18 val. vakaro  Šv. MišiųMarijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės mėnuo.Gegužinės pamaldos (mojava, mojus) – tradicinės pamaldos, vykstančios gegužės ...
Skaityti

Motinos diena

Gegužė - Švč. Mergelės Marijos mėnuo. tad labai simboliška, kad visų mūsų Atpirkėjo mama šalia savęs, jau pirmąją dieną suburs visas pasaulio mamas. Šiais metais gegužės mėnesį pradėsime švęsdami Motinos dieną. Šia proga po kiekvienų sekmadienio šv. Mišių (7:30 9:00 ...
Skaityti

Maldos grupė AMEN

Išgirsti ir būti išgirstam.Maldos grupė ,,AMEN“ kviečia kurti bendrystę kartu.Jei tu tiki arba netiki (bet nori tikėti) ateik, pasidalink tikėjimu, abejonėmis ar vidiniu skausmu.Mes trumpai melsimės, trumpai skaitysime Šv. Raštą ir daug bendrausime.Susitikimai vyks Petro ir Povilo bažnyčios parapijos namuose ...
Skaityti

Kviečiame į naujai kuriamą GOSPEL chorą

Ateikite, giedokime Viešpačiui! Džiaugsmingą triukšmą kelkime savo išgelbėjimo uolai!(Ps.95,1-6) Kviečiame į Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios naujai kuriamą GOSPEL chorą! Psalmėje esame kviečiami Viešpatį šlovinti džiaugsmingu triukšmu! „Gospel“ išvertus iš anglų kalbos reiškia Evangelija – Geroji Naujiena. Toks yra ...
Skaityti

Pamaldų tvarka – Didžioji savaitė ir Šv. Velykos 2022

Didysis KetvirtadienisBalandžio 14 d. Paskutinės vakarienės – Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimo diena. Didįjį ketvirtadienį melsimės už dvasininkų luomą ir pašaukimus.Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):2021.04.14 (ketvirtadienis)17:00 - 18:00Pamaldos:18:00 val.Didysis PenktadienisBalandžio 15 d. Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ...
Skaityti

Knygų klubas parapijos namuose

Daug žmonių mėgsta skaityti, bet kartais labai sunku atrasti žmones su kuriais galėtum aptarti perskaitytą knygą, ypač, jei patinka nedažnas žanras. Atnaujinta Parapijos namų bibliotekos veikla pritraukė nemažą skaitytojų būrį -  aktyvų būrį, nes Sinodinio kelio metu  garsiai ir drąsiai ...
Skaityti

Motinos maldoje

     "Motinų vienybės maldoje idėja kilo Anglijoje dviejų moterų, motinų, senelių širdyse išdidelės gyvenimo patirties, iš meilės savo vaikams ir anūkams, iš nesavanaudžio rūpinimosituštybės prarajon besiritančio pasaulio vaikais. Apie judėjimo pradžią Veronika Viljams rašo:„Kartą su broliene Sandra pajutome vis ...
Skaityti

Gavėnios rekolekcijos

Gavėnios laikas jau artėja į pabaigą, kad jis būtų perkeičiantis, kviečiame dalyvauti rekolekcijose Balandžio 2-3 dienomis. Balandžio 2d. Susikaupimo valanda 16 val. Karinos Astrauskaitės muzikos ir liudijimų vakaras iki vakaro šv. Mišių. Jo metu girdėsite saksofono muziką, bei liudijimą "Ieškojau ...
Skaityti

Popiežius Pranciškus kviečia paaukoti Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai

Popiežius Pranciškus kviečia visus Bažnyčios vyskupus ir kunigus drauge su savo tikinčiaisiais, dvasinėje vienybėje su pontifiku paaukoti Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. „Tai bus Visuotinės Bažnyčios gestas – Bažnyčios kreipimasis į Dievą šiuo dramatišku momentu, skausmo šauksmas visų, kurie ...
Skaityti

Kviečiame į maldą už Ukrainą

Prasidėjus kariniam konfliktui Ukrainoje kviečiame jungtis į maldą už Ukrainos žmones, taiką ir vienybę. Raginame nelikti abejingais ir kasdien palaikyti šalį savo malda bažnyčioje, maldos grupelėse, bendruomenėse ar su šeima namuose. Kasdien ir nuolat melskimės už karo akivaizdoje atsidūrusią šalį ir jos gyventojus ...
Skaityti
Senesni įrašai pagal mėnesį