Šv. Pranciškaus diena 2023

Spalio 1 d. 14 val., mūsų bažnyčios šventoriuje, jau tradiciškai laukiami visi Panevėžiečiai su savo augintiniais. Šventės metu bus palaiminti jūsų gyvūnai, bei visa bendruomenė galėsite pasidžiaugti Dievo kūrinija. Šv. Pranciškaus giesmė kūrinijai: Aukščiausiasis Visagali, geras Viešpatie, Tau šlovė, garbė ...

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Jau rytoj Bažnyčia mini Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną (bei Migrantų dieną). Juk ir žodis TikĖjimas, mums vis primena, jog esame pakviesti EITI (keliauti) ir skelbti Evangeliją. O į Sekmadienio šv. Mišias Rugsėjo 24 d. atkeliavę su transporto priemonėmis 🚙🚲🛴 po ...
susirinkimas

Registracija Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams 2023-2024 metams!

EUCHARISTIJOS (Pirmosios Šv. Komunijos) SAKRAMENTASVAIKUS (9–12 m.), norinčius priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus (jeigu reikia – ir Krikštą), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms.REGISTRACIJA vyksta nuo 2023 m. rugsėjo 4 d. iki rugsėjo 25 d.. ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje arba atsisiųsti žemiau esančioje nuorodojePIRMASIS SUSITIKIMAS su tėvais (globėjais) prasidės 2023 rugsėjo 29 ...

Šilinių atlaidai 2023

Rugsėjo 10 dieną Šilinių atlaidai mūsų parapijoje. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMĄ kviečiame paminėti savo Bažnyčios bendruomenėje. Atlaidų metu atvyks ir homilija su mumis dalinsis švečias iš Rozalimo kun. Remigijus Katilius. Šv. Mišios aukojamos 7:30 9:00 10:30 12:00 18:00 (po 12 ...

Tituliniai bažnyčios atlaidai 2023

Tituliniai atlaidai mūsų bažnyčioje: ➡️ Birželio 29 d. (ketvirtadienį) šv. Mišios 12:00➡️ Liepos 1 d. (šeštadienį) po vakaro 18:00 šv. Mišių šlovinimo vakaras su parapijos Gospel choru.➡️ Liepos 2 d. (sekmadienis) šv. Mišios 7:30 / 9:00 / 10:30 / 12:00 ...

Mamos diena gegužės 7 d.

Ateinantį sekmadienį, gegužės 7 d. švęsime Motinos dieną. Visų Sekamdienio šv. Mišių metu melsimės už gyvasias ir mirusiąsias mamas.7:30 9:00 10:30 12:00 18:00 Šv. Mišių metu bus laiminamos mamos. Nuo gegužės 7d. prasidės maldų aštundienis už mamas ...
Gegužinės pamaldos

Gegužinės pamaldos 2023

Švč. Mergelės Marijos garbei,Gegužinės pamaldos, mūsų bažnyčioje vyksta:Kasdien po 18 val. vakaro Šv. Mišių Marijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės mėnuo. Gegužinės pamaldos (mojava, ...

Atvelykis parapijos vaikams

Balandžio 16 d. visus parapijos vaikus kviečiame į 10:30 val. vyksiančias šv. Mišias, o po jų į parapijos namuose rengiamą Atvelykio šventę ...

Pamaldų tvarka – Didžioji savaitė ir Šv. Velykos 2023

Didžioji savaitė Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje 2023 Didysis Pirmadienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00Didysis Antradienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00Didysis Trečiadienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00Išpažinčių klausoma prieš ryto Šv. Mišias ir nuo 17.30 val. Didysis Ketvirtadienis ...

KRYŽIAUS KELIAS

Po ilgos pertraukos visus panevėžiečius ir miesto svečius Didįjį Penktadienį (balandžio 7d.) vėl kviečiame kartu susikaupti, išgyventi ir melstis KRYŽIAUS KELIO procesijoje - Panevėžio Senvagėje. Pradžia 20.00 val. prie paminklo Aleksandrui ...
Senesni įrašai pagal mėnesį