Gavėnios rekolekcijos kovo 26 d.

Jau šį sekmadienį (kovo 26 d.) Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje. Šiame Sekmadienyje kviečiame nusikratyti apsipratimo su gavėnia mintis ir tapti labiau pajėgiais suprasti ir gyventi Velykų slėpiniu.Rekolekcijų svečias kun. Gintaras Blužas OFSPamaldų tvarka: 7:30 9:00 10:30 (po šv. Mišių kryžiaus ...
Skaityti

Pelenų trečiadienis 2023

2023.02.22 Trečiadienį Bažnyčia Pelenų trečiadieniu pradeda Gavėnios laiką. Mūsų parapijoje Šv. Mišios ir galvos barstymas pelenais vyks šiose šv. Mišiose: 7:30 8:00 12:00 18:00 ...
Skaityti

Kviečiame bendrai maldai

2023 metų vasario 24-ąją sukaks metai nuo Rusijos Federacijos pradėto irjokio pateisinimo neturinčio karo Ukrainoje pradžios. Ukrainos graikų katalikųbendruomenė, šią dieną savosios Bažnyčios narius, pakvietė kiekvieną pagalsavo galimybes, pasninkauti, melstis ir daryti gailestingumo darbus.Romos kat alikų bažnyčios bendruomenė prisijungia prie ...
Skaityti

Mini rekolekcijos – Krikšto pažadų atnaujinimas

Vasario 25 d. 14 val. Kviečiame į mini rekolekcijas „Krikšto pažadų atnaujinimas (katalikiško tikėjimo pastiprinimas)”. Parapijos namų šv.Agotos salėje vyks filmo „Avinėlio vartai” peržIūra. Po filmo svečias br. Gediminas Numgaudis pasidalins mintimis apie Krikšto slėpinį, grįžimą į save. 18 val ...
Skaityti

Šv. Agotos atlaidai 2023

Vasario 5 d. (sekmadienį)Šv. Agotos ATLAIDAI7:30 9:00 10:30 12:00 18:00Atlaidų svečias: Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras DARIUS TRIJONIS Sekmadienį šv. Mišių metu bus laiminama duona ir vanduo. Šv. Agotos istorija Katanijos prokonsulas Kvintijanas, vos išvydęs Agotą, užsigeidė jos.. Tačiau dėl skaistaus ...
Skaityti

Kviečiame į ALFA kursą

Kviečiame jus į Alfa kursą suaugusiems. Kas tai yra? Tai yra evangelizacinis (tikėjimo atnaujinimo ir pagilinimo) kursas tikintiems (ir netikintiems) žmonėms. Jis skirtas žmonėms, norintiems pagilinti tikėjimo žinias (gautas Pirmosios Komunijos pamokėlių metu, besiruošiant Sutvirtinimo ar Santuokos sakramentams gautas ar ...
Skaityti

Koncertas – Kristaus laukime

2022 m. gruodžio 24 d.prieš Bernelių Šv. Mišias 21 val.KRISTAUS LAUKIMEProgramoje tradicinės advento giesmės ir kūriniai iš pasaulio sakralinės muzikoslobynoKoncertuoja Panevėžio bendruomenių rūmų vokalistų ansamblisRegina Juškienė /sopranas/Diana Liaudanskienė /altas/Gintaras Kerbedis /tenoras/Nerijus Jakštonis /bosas/Solistas ARŪNAS VIDUOLIS /saksofonas sopranas/2022 ...
Skaityti

Pamaldų tvarka Šv. Kalėdų laike

Gruodžio 24 dieną 7:30 9:00 10:00 – Dienos Šv. Mišios 21:00 Šventinis koncertas 22:00 – Piemenėlių Šv. Mišios Gruodžio 25 dieną (Šv. Kalėdos) 7:30 9:00 10:30 12:00 18:00 – Šventų Kalėdų mišios Nuo 14:00 val . gyva muzika bažnyčioje 17:00 ...
Skaityti

Advento rekolekcijos 2022

Gruodžio 17-18 dienomis musų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos. Jų metu lankysis svečias kunigas Albertas Kasperavičius. Gruodžio 17 d. poezijos vakaras su aktore Dalia Morozovaite ...
Skaityti

Susitikimas su Dalia Morozovaite

Advento rekolekcijų metu į mūsų bažnyčia atvyksta aktorė Dalia Morozoviatė. Gruodžio 17 d. 17:00 val . Poezijos vakaras su Dalia Morozovaite. Po vakaro šv. Mišių turėsite galimybę įsigyti knygą su autorės autografu ...
Skaityti
Senesni įrašai pagal mėnesį