Rarotai

Mieli parapijiečiai, kviečiame jus kiekvieną Advento sekmadienį ypatingu būdu ruoštis Kristaus atėjimui – dalyvauti rytmetinėse sekmadienio 7.30 val. Rarotinėse Mišiose žvakių šviesoje. Rarotinės Mišios tai graži advento tradicija, kuri pagerbia Švč. M. Mariją, kuomet tikintieji dar prieš patekant saulei su ...
Skaityti

Advento laikas

Lapkričio 27 d. Katalikų Bažnyčia pasitinka Advento laiką.Kiekvieną Advento šeštadienį vakarinėse šeštadinenio 18:00 val. šv. Mišiose (Sekmadienio išvakrėse) įžiebiama naujosios Advento savaitės vainiko žvakė.Advento žvakės pabrėžia tamsos ir šviesos kontrastą. Biblijoje Kristus vadinamas pasaulio šviesa, o žmogų apgaubusi nuodėmės tamsa ...
Skaityti

Visi Šventieji ir Vėlinės

Visų Šventųjų iškilmė Lapkričio 1d. Šv. Mišios mūsų parapijoje: 7.30 9.00 10.30 12.00 18.00 17:00 - Iškilminga Gedulinga procesija į Senąsias miesto kapines 18:00 val. Šv. Mišios už parapijos mirusiuosius. Procesijai ir vakaro šv. Mišioms vadovaus panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ...
Skaityti

Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė spalio 2 d.

Spalio 2 dieną (sekmadienį) prisiminsime Šventąjį Pranciškų Asyžietį. Jis dar vadinamas gyvūnijos globėju.Todėl kaip ir kiekvienais metais į bažnyčios šventorių kviesime susirinkti visus norinčius palaiminti savo augintinį, pasidžiaugti jo gabumais, grožiu meilumu ir kitais bruožais. Šventė Jums ir Jūsų augintiniams prasidės po ...
Skaityti

Šeimų sekmadienis

“Bažnyčia meldžiasi už krikščionišką šeimą” (Šv. Jonas Paulius II. Apaštališkasis paraginimas Familiaris Consortio, 59)Kviečiame šeimas jungtis į bendrą maldą.Mūsų parapijojepaskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį, 10.30 val., Šv. Mišiosemeldžiamasi už šeimas. Šeimoms teikiamas asmeninis palaiminimas. Šventosios šeimos seserų malda už ŠeimasViešpatie, Jėzau Kristau, kuris savo ...
Skaityti

Koncertas B. KUTAVIČIAUS 90-osioms gimimo metinėms

 2022.09.24 (šeštadienį) po vakaro šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks koncertas BRONIAUS KUTAVIČIAUS KŪRYBAPO 20 METŲ VĖL SKAMBĖS AUTORIAUS GIMTAJAME KRAŠTE Šiemet minime vieno ryškiausių lietuvių muzikos kūrėjų Broniaus Kutavičiaus 90-ąsias gimimo metines. Panevėžio priemiestyje Molainių kaime gimusio kompozitoriaus kūrybos reikšmė nacionalinės kultūros ...
Skaityti
susirinkimas

Registracija Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams 2022-2023 metams!

EUCHARISTIJOS (Pirmosios Šv. Komunijos) SAKRAMENTAS VAIKUS (9–12 m.), norinčius priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus (jeigu reikia – ir Krikštą), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms. REGISTRACIJA vyksta nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 26 d.. ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje ...
Skaityti

Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmė mūsų parapijoje

ŠV. MIŠIŲ LAIKASRugsėjo 8 d. 7:30   12:00   18:00Rugsėjo 11 d. 7:30   9:00  10:30   12:00  18:00Rugsėjo 11 d. svečiuose kunigas Arūnas Kesilis 18:00 val. mišiose giedos naujasis parapijos gospel chora  ...
Skaityti

Tituliniai atlaidai – šv. apaštalai Petras ir Paulius

2022.06.26 (sekmadienis)Tituliniai bažnyčios atlaidaiŠv. apaštalai Petras ir PauliusŠv. Mišios: 7:30   9:00   10:30   12:00   18:00Atlaidų svečias: Algirdas Akelaitis.Po 12 val. šv. mišių iškilminga procesija ir šventinė agapė ...
Skaityti

Nesuskambėjęs pragaras – knygos aptarimas

Advento rekolekcijų metu kun. Mozė Mitkevičius parapijiečiams pristatė savo knygą "Nesuskambėjęs pragaras". Liepos 3 d. jis grįžta vėl susitikti su parapijiečiais. Šį kartą aptarti kaip sekėsi ją skaityti, atsakyti į rūpimus klausimus, pabendrauti plačiau apie knygą, pslames ir skaitymą.Laukiami visi ...
Skaityti
Senesni įrašai pagal mėnesį