Pamaldų tvarka – Didžioji savaitė ir Šv. Velykos 2022


Didysis Ketvirtadienis

Balandžio 14 d.
Paskutinės vakarienės – Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimo diena. Didįjį ketvirtadienį melsimės už dvasininkų luomą ir pašaukimus.

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.14 (ketvirtadienis)
17:00 – 18:00

Pamaldos:
18:00 val.

Didysis Penktadienis

Balandžio 15 d.

Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties ant kryžiaus diena. Prašome laikytis rimties ir pasninko. Šią dieną neaukojamos šv. Mišios, atliekamos Kristaus kančios pamaldas. 

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.15 (penktadienis)
17:00-18:00

Pamaldos:
18:00 val.

Didysis Šeštadienis

Balandžio 16 d.

Laikomasi pasninko bei rimties. 

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.16 (šeštadienis)
9:00 – 18:00

Galimybė melstis bažnyčioje prie įstatyto Švč. Sakramento
Adoracija iki Velyknakčio palamdų.

Velyknakčio pamaldos:
20:00 val.

Šv. Velykos

Balandžio 17 d.

2021.04.17 (sekmadienis)

Šv. Mišios aukojamos:
7.00   9.00   10.30    12.00    18.00 val.

Šv. Velykos II diena

Balandžio 18 d.

2021.04.18 (pirmadienis)

Šv. Mišios aukojamos:
9.00   10.30    12.00    18.00 val.