Velykų ryto Šv. Mišių tiesioginė transliacija

Velykų ryto šv. Mišios 
2020.04.12 (sekmadienis)
8:00 val. skambant bažnyčios varpams

Procesija nevyks. Šv. Mišių pradžioje kunigas su Švenčiausiuoju Sakramentu išeis prie didžiųjų bažnyčios durų ir Juo palaimins visą parapiją.

Šv Mišios bus tiesiogiai transliuojamos facebook pagalba mūsų paskyroje Petropoviloparapija.
Transliacijos pradžia 8:00 val.