Velykų Tridienio ir Velykų šventės tvarka

Didysis Ketvirtadienis

Paskutinės vakarienės – Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimo diena. Didįjį ketvirtadienį melsimės už dvasininkų luomą ir pašaukimus.

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2020.04.09 (ketvirtadienis)
14:00 – 17:00

Pamaldos:
18:00 val.

Didysis Penktadienis

Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties ant kryžiaus diena. Prašome laikytis rimties ir pasninko. Šią dieną neaukojamos šv. Mišios, atliekamos Kristaus kančios pamaldas.

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2020.04.10 (penktadienis)
9:00 – 12:00 ir 14:00-17:00

Pamaldos:
18:00 val.

Galimybė melstis bažnyčioje prie įstatyto Švč. Sakramento
nuo 2020.04.10 (penktadienis) 19.00 val.
iki 2020.04.11 (šeštadienis) 19.00 val.

Didysis Šeštadienis

Laikomasi pasninko bei rimties. 

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2020.04.11 (šeštadienis)
9:00 – 19:00

Galimybė melstis bažnyčioje prie įstatyto Švč. Sakramento
iki 19.00 val.

Velyknakčio pamaldos:
20:00 val.

Šv. Velykos

Velykų ryto šv. Mišios 
2020.04.12 (sekmadienis)
8:00 val. skambant bažnyčios varpams

Procesija nevyks. Šv. Mišių pradžioje kunigas su Švenčiausiuoju Sakramentu išeis prie didžiųjų bažnyčios durų ir Juo palaimins visą parapiją.

Šv. Mišios taip pat aukojamos:
9:00   10:30   12:00   (vakaro Šv. Mišios nevyks)


Ryto šv. Mišių transliacija mūsų facebook paskyroje

Šv. Velykų antra diena

Šv. Mišios aukojamos
2020.04.13 (pirmadienis)
9:00   10:30   12:00   18:00