Tituliniai Šilinės atlaidai

Rugsėjo 5 d. (sekmadienį) mūsų bažnyčioje minėsime titulinius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus. Mišias kartu aukos ir homilija dalinsis svečias – kun. Gintautas Jančiauskas.

Šv. Mišios 7:30  9:00  10:30  12:00   18:00

 

Rugsėjo 8 d. (trečiadienį) 12 val. Šv. Mišiose melsis Panevėžio dekanato kunigai.

Šv. Mišios 7:30  8:00  12:00   18:00

Jeruzalėje, Marijos gimimo vietoje, buvo pastatyta ir pašventinta Šv. Onos bažnyčia. Nuo VII a. rugsėjo 8 d. Romoje švenčiama Marijos gimimo diena, nuo XI a. – jau visoje Vakarų Bažnyčioje. Marijos Gimimo šventė su Viešpaties (gruodžio 25 d.) ir Jono Krikštytojo (birželio 24 d.) gimimo dienomis yra vienintelės Romos kalendoriuje „gimimo“ šventės.