Kelionė į atlaidus Šiluvoje

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų (Šilinių) aštuondienį.

Mūsų parapija kviečia rugsėjo 10 d. (penktadienį) kartu, užsakytu autobusu, vykti į Didžiuosius Šilinės atlaidus. Išvykimas nuo centrinių bažnyčios vartų penktadienį 8:00 val.
Kelionės kaina : 5 €  (registracija parapijos raštinėje arba zakristijoje)

Rugsėjo 10 d., penktadienis

ARTIMO MEILĖS IR SVEIKATOS DIENA
Meldžiamės su ligoniais ir visais, kurie rūpinasi žmonių sveikata ir stengiasi mažinti vargą

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės už patiriančius skurdą ir išgyvenančius nepriteklių
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame už Dievo gailestingumą

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiame drąsos būti gailestingumo ir artumo visiems žmonėms ženklais pasauliui

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už ligonius ir artimo meilės srityje veikiančias bei tarnaujančias organizacijas

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės, kad krikščionių liudijama meilė leistų pasauliui pažinti ir patirti Dievo artumą

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje

18 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už priklausomybių paveiktus žmones ir jų šeimas

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

19 val. Aikštėje Vidinio išgydimo pamaldos


Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.