Registracija Sutvirtinimo ir Komunijos sakramentams 2021-2022 metams!

EUCHARISTIJOS (Pirmosios Šv. Komunijos) SAKRAMENTAS

VAIKUS (9–12 m.), norinčius priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus (jeigu reikia – ir Krikštą), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms.

REGISTRACIJA vyksta nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki rugsėjo 27 d.. ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje arba atsisiųsti žemiau esančioje nuorodoje

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėvais (globėjais) prasidės 2021 rugsėjo 29 d. 18 val. Šv. Mišiomis.

Katechezės prasidės nuo 2021 m. spalio 4 d.


Eucharistijos sakramento (Pirmosios Komunijos) ANKETA 2021-2022

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

JAUNIMĄ (15-18 m.) norintį priimti Sutvirtinimo sakramentą (jeigu reikia – Krikšto ir Pirmosios Šv. Komunijos), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms. 

REGISTRACIJA vyksta nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki rugsėjo 27 d.. ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje arba atsisiųsti žemiau esančioje nuorodoje.

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėvais (globėjais) prasidės 2021 rugsėjo 30 d. 18 val. Šv. Mišiomis.

KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2021 m. spalio 4 d. 


Sutvirtinimo sakramento ANKETA 2021-2022