Informacija besiruošiantiems Pirmajai Komunijai mūsų parapijoje

Mieli tėveliai ir Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai.

Šiuo metu Lietuvoje, o ir daugelyje pasaulio šalių yra tokia situacija, kai kiekvienas turime pareigą laikytis karantino, bei vyriausybės ir SAM rekomendacijų. Labai svarbu, kad tikintieji atsižvelgtų ir į Lietuvos vyskupų paraginimą https://lvk.lcn.lt/naujienos/,395 .

Informuojame, kad iki paskelbiant karantiną, besiruošiantieji Pirmajai Komunijai (Eucharistijos sakramento priėmimui) vaikai yra įveikę pirmąją pasirengimo dalį ir pilnai pasiruošę priimti Pirmąją Išpažintį – Atgailos (Susitaikymo) sakramentą. Aplinkybėms taip susiklosčius, šio sakramento priėmimas nukeliamas ir data bus tikslinama karantinui pasibaigus.

Jei vyriausybės sprendimu karantinas baigtųsi iki gegužės pradžios, Eucharistijos sakramento priėmimo datos liktų tos pačios kaip numatyta. Tuo atveju išliktų ir Atgailos sakramentui priimti numatytas laikas. Užsitęsus ekstremaliai situacijai, apie Pirmosios Komunijos priėmimo laiką būsite informuoti atskiru pranešimu. Apie tai bus skelbiama ir parapijos internetiniame puslapyje.

Kol nežinome kokia situacija bus ateityje, daugybės dalykų negalime planuoti. Vaikams teks mokytis savarankiškai, o išmoktus, bet neatsiskaitytus dalykus, atsiskaityti tėveliams. Kiekvienas vaikas katechezės pratybų sąsiuvinyje turi lentelę, apie reikalingus išmokti dalykus. Išmokę lai atsiskaito tėvams, o tėvai – įsipareigoja sąžiningai fiksuoti išmokimą. Jei kartais iškiltų neaiškumų, susisiekite su savo katechete, kuri mielai jums atsakys į rūpimus klausimus.

Šeimoms rekomenduojame nepamiršti maldos. Ypatingai šiuo metu, kai paslaptinga liga ir nerimas mus izoliuoja vienus nuo kitų, tegul Dievas Šventoji Dvasia lydi mus tikėjime ir ramybėje. Būkite sveiki!

Įrašas paskelbtas temoje Eucharistija, Parapijos naujienos, Sakramentai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.