2023 Advento rekolekcijos

Gruodžio 10 d. II Advento sekmadienis
Adventinio susikaupimo diena pagerbiant Švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo slėpinį.

Šeštadienį (išvakarėse gruodžio 09 d.) 18.00 val. Šv. Mišias aukoja ir pamokslauja kun. Edgaras Versockis (svečias iš Talino vyskupijos)
Sekmadienį (gruodžio 10 d.)
7.30 Pamokslauja kun. Edgaras Versockis
9.00 Pamokslauja kun. Edgaras Versockis
10.30 Šv. Mišias aukoja ir pamokslauja Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis
(Po 9.00 ir 10.30 val. šv. Mišių galimybė įsigytis vysk. Eugenijaus Bartulio paruoštus 2024 m. kalendorius)
12.00 Šv. Mišias aukoja ir pamokslauja kun. Edgaras Versockis
Po Sumos 13.15 „Sidabrinės Gijos” Adventinis koncertas Parapijos Namuose.
14.00 Pamokslauja kun. Edgaras Versockis
18.00 Pamokslauja kun. Edgaras Versockis