Pamaldų tvarka Didžiąją Savaitę ir šv. Velykų dienomis

VERBŲ SEKANADIENIS šv. Mišios 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 ir 18.00

Didysis Pirmadienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00

Didysis Antradienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00

Didysis Trečiadienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00

Išpažinčių klausoma prieš ryto Šv. Mišias ir nuo 17.30 val.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

17.00 Išpažinčių klausymas

18.00 Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios

DIDYSIS PENKTADIENIS

17.00 Išpažinčių klausymas

18.00 Kristaus Kančios Pamaldos

20.00 Kryžiaus Kelias Senvagėje

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Nuo 9 val. Švč. Sakramento Adoracija

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Išpažinčių klausymas, Velykų stalo valgių šventinimas

20.00 Velykų Vigilijos Apeigos

VIEŠPATIES PRISKĖLIMAS (VELYKOS)

7.00 Velykų Procesija ir Šv. Mišios

9.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 Šv. Mišios

VELYKŲ ANTROJI DIENA

9.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 Šv. Mišios