Vaikų choro ir ministrantų stovykla

Ši stovykla man kaip vadovui padarė labai didelį įspūdį, stovyklos pasiruošimas ir jos dalyvavimas yra skirtingas dalykas. Iš pradžių pradėjome stovyklą rimtu darbu, kad dalyviai atvykę iš karto susidarytų nuomonę apie ją. Darbai klostėsi visai puikiai pirmadienio vakarą atvažiuodami kibome į juos ir baigėme tik penktadienio vakarą visus išlydėdami namo. Per tas dienas nuveikėme labai daug pirmadienį vakare atvažiavome ir intensyviai ruošėmės antradienio programai. Antradienį pradėjome su šypsena ir dalyvių pasitikimu. Vos šiems įsikūrus su gurgiančias pilvais iš kart sėdome prie pietų stalo. Po pietų buvo stovyklos atidarymas, kuriame buvo surinkti vaikų telefonai, po atidarymo buvo malda su seserimis, kurios paliko didelį įspūdį su jų nesibaigiančios maldos. Po maldų buvo skani vakarienė. Po vakarienės pasiruošimas Šv. Mišioms ir jų dalyvavimas. Užbaigdami  dieną laukė jos aptarimas ir diskusija ką galėtume patobulinti kitoje dienoje. Trečiadienis buvo sporto diena, estafetės ir žaidimai, bet prieš joms prasidedant vaikai turėjo pasidaryti sau skareles. Po dirbtuvių turėjome Šv. Mišias per kurias prašėme, jog Dievas mus lydėtų visą stovyklos laiką. Po aukos liturgijos turėjome vėl prikimšti pilvukus, kad vėl galėtume intensyviai dirbti. Po pietų turėjome laisvo laiko per kurį vadovai turėjo  pasiruošti orientaciniam žaidimui ir estafetėms. Pasportavę ir suprakaitavę skaniai pavakarieniavom  ir toliau tęsėme programą. Vėliau buvo protmūšis, po kurio laukė labai jautrus ir gilus šviesos kelias, o po jo – širdį spaudžianti adoracija.
Po adoracijos apturėjome vadovų susirinkimą, kurio metu aptarėme dienos įvykius.
Ketvirtadienio programoje teko labai daug pakeliauti ir pavaikščioti, keliavome į Trakus ir ten aplankėme Trakų pilį, po jos sekė pietūs! Prieš pietus buvo edukacinė programa „Kibinų kelias“ pasigaminome kiekvienas po savo kibiną ir po edukacijos juos ir ragavome. Nuo pietų iki Šv. Mišių buvo laisvas laikas. Po laisvo laiko buvo Šv. Mišios Trakų Dievo Motinos bazilikoje, tenai pasimeldę turėjome ekskursija po šventovės vidų. Po alinančio karščio ir tingaus ėjimo, vaikai gavo didelę pramogą, nuėjome link upės kur jie galėjo nusimaudyti ir atsigauti po dienos nuotykių. Pajudėję nuo upės,  ėjome link traukinių stoties kur bilietų tikrintojas mus į traukinį įleido nemokamai, važiuodami traukiniu turėjome laiko apgalvoti ką rodysime talentų vakarui. Po talentų vakaro vėl laukė aptarimas, tik šį kart jau su vaikais. Šnekėjome apie dienos pliusus ir minusus.
Paskutinioji diena – penktadienis buvo labai aktyvi diena. Diena prasidėjo ryto mankšta, malda, pusryčiais bei teminiu užsiėmimu: karoliukų rožinio darymu, pasiruošimu Šv. Mišioms kuriose kaip ir kiekvienais metais buvo jau tapusi tradicija, mergaitės patarnauja, o Arminas gieda psalmę. Po Mišių aukos laukė bendri pietūs su seserimis. Po pietų turėjome laiko susitvarkyti kambarius ir vykdyti  tolimesnę programą.  Nuvykome į kartingus kur labai smagiai praleidome laiką, o po jų buvo visos stovyklos aptarimas, kur girdėjau, jog  visiems labai patiko stovykla. Po aptarimo buvo gražinti visi telefonai.
Noriu padėkoti nuostabiems vadovams: Agotai, Salomėjai, Ignui, Viktorijai, Liudai, Jurgitai už gerai padarytą darbą ir vaikų šypsenas jų veiduose, tai pat noriu didelį AČIŪ pasakyti vyriausiajam vadovui kun. Egidijui už nuostabias stovyklas kurios yra labai puikios ir padėkoti ne tik už stovyklą bet ir labai didelį indelį įnešė į jaunimą ir į parapijos bendruomenę, didžiausios sėkmės Romoje, linkime rinkti daug dešimtukų ir sugrįžti į gimtuosius namus, Ačiū visiems dalyviams kurie stengėsi ir dalyvavo programoje tikiuosi jums patiko ir visada lauksime ir kitoje stovykloje!

Aprašė Arminas Ruzas.

(nuotraukas iš stovyklos galite rasti puslapio galerijoje)

Įrašas paskelbtas temoje Jaunimas, Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.