Naujojo altoriaus konsekracija

Liepos 8 diena Panevėžio Šv.apašt. Petro ir Povilo bažnyčiai labai ypatinga diena.
Mat Liepos 8 buvo minimi net trys svarbūs parapijai įvykiai:
Bažnyčios 120 metų konsekracijos jubiliejus,
Mūsų klebono Romualdo Zdanio kunigystės 25-ečio jubiliejus
Bei naujojo bažnyčios altoriaus konsekracija.

Iškilmingąją Šv.Sumą aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.

Vėliau, po iškilmingo minėjimo parapijiečius šventoriuje linksmino ”Nešpėtni bernai”.

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.