Vaikų choras Kaune ir jo apylinkėse

Choro išvyka į Kauną ir jo apylinkes

Birželio pradžioje Choro vaikai dalyvavo ekskursijoje po Kauną, taip pat aplankėme
Pažaislio vienuolyną. Ekskursijos vadovė mus supažindino su vienuolyno istorija ir su
vienuolių kamaldulių gyvenimo būdu. O Kaune aplankėme dar tris bažnyčias: Kristaus
Prisikėlimo, Arkangelo Mykolo (Soboro) ir šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedrą.
Svečiavomės Perkūno name, kur užmezgėm ar papildėm savo pažintį su palaimintuoju
arkivysk. Teofiliumi Matulioniu. Žinoma, turėjome ir laisvo laiko pasivaikščioti senamiesčio gatvėmis.
Galiausiai patraukėme į pramogų centrą Mega. Ten dūkome vaikų edukaciniame centre „Curio City“.
Už ekskursiją dėkojame choro vadovei Liudai, klebonui Romualdui, kunigams, na ir žinoma autobuso vairuotojui.
PS.: Dėkui Dievui, lietus mūsų neištirpdė 🙂

[choristė Rugilė Garbaliauskaitė]

Įrašas paskelbtas temoje Jaunimas, Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.