Šv. Apaštalai Petras ir Paulius. Tituliniai atlaidai

2024 birželio 30 dieną bažnyčioje minėsime titulinius Šv. Apaštalų Petro ir Povilo atlaidus. Homilija dalinsis svečias kun. Mozė Mitkevičius.

Tituliniai atlaidai mūsų bažnyčioje:

➡️ Birželio 28 d. (Penktadienis) 21:00 Psalmių naktis
➡️ Birželio 30 d. (sekmadienis) šv. Mišios 7:30 / 9:00 / 10:30 / 12:00 / 18:00. Švečiuose kun. Mozė Mitkevičius.
12:00 val. Iškilminga atlaidų procesija. Po šv. Mišių šventinė agapė.

„Šventieji apaštalai Petras ir Paulius dvi ryškiausios ankstyvosios Bažnyčios figūros. Jie gerbiami tą pačią dieną pagal seną Bažnyčios tradiciją, kadangi abu mirė kankinio mirtimi Romoje Nerono persekiojimų metu, apie 64 m. po Kr. Šv. Paulius – išsilavinęs diasporos žydas, ir šv. Petras – paprastas žvejys iš Galilėjos.

Birželio 29 d. aplankius katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią ir pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą (EI, conc. 33) įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.” (Šaltinis www.katalikai.lt)