PSALMIŲ NAKTIS – Skambantis žodis

OPUS MIRABILE 2024

PSALMIŲ NAKTIS „Skambantis žodis“

Psalmės – nuostabaus grožio religinė poezija, užrašyta Šventajame Rašte. Tai maldos, kurios geriausiai atspindi žmogaus jausmus, mintis, vidines patirtis. Jose apgiedami begaliniai laimės proveržiai, šlovinimo, dėkingumo impulsai, tačiau taip pat gali būti reiškiamas ir nusiminimas, savęs nevertumo pripažinimas, atgaila. Nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių psalmės buvo neatsiejama kasdienė tikinčiųjų malda. Psalmių naktyje Aukštaitijos sostinės bendruomenei ir svečiams giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilnensis“, vadovaujamas Živilės Stonytės-Tamaševičienės. Šis išskirtinis kolektyvas savo programoje kviečia prisiliesti prie skirtingų muzikinių psalmių rūbų: pasiklausyti giedojimo nuo santūrios archajiškos psalmodijos iki išplėtotų ekstatinių giesmių, patirti psalmių poveikį baroko vargonų muzikai ar nusikelti į ankstyvųjų viduramžių benediktinų vienuolyno naktinės maldos aplinką.

SCHOLA GREGORIANA VILNENSISPirmasis Lietuvoje grigališkasis choras Cantores chorales capellae S. Casimiri įsikūrė 1989 m. gegužės mėn., netrukus po to, kai tikintiesiems buvo grąžinta Vilniaus arkikatedra. Nuo 1994 m. vadinasi Schola Gregoriana Vilnensis.Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkajame chore choralą gieda apie 20 giesmininkų. Schola Gregoriana Vilnensis propaguoja išimtinai grigališkąjį choralą – tradicinį Romos Katalikų Bažnyčios liturginį giedojimą.Choro nariai 1992 m. spalio 11 d. įkūrė asociaciją – Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studiją, kuri organizuoja grigališkojo choralo savaites ir koncertų ciklus, leidžia muzikos įrašus ir leidinius, bendradarbiauja ir bičiuliaujasi su kitais Lietuvos ir užsienio grigališkaisiais chorais, asociacijomis, vienuolių bendruomenėmis. Nuo Studijos įkūrimo jai vadovauja Dainius Juozėnas. Tradicinis ir nuolatinis Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos renginys – kasmet liepos mėn. organizuojamos Grigališkojo choralo savaitės, nuo 1993 m. rengtos Kretingoje, Kražiuose, Pažaislyje, Solesme, o nuo 2011 m. organizuojamos Marijampolėje.

Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito metu 1993 m. Schola Gregoriana Vilnensis kartu su kitais Lietuvos grigališkojo choralo giesmininkais giedojo Vilniaus katedroje per popiežiaus susitikimą su pašvęstojo gyvenimo atstovais. Keletas Arkikatedros choralistų atrado dvasinį pašaukimą eidami kunigystės Vilniaus arkivyskupijoje bei vienuolystės keliu Palendrių benediktinų, Paparčių Betliejaus seserų, Kretingos klarisių, Vargdienių seserų kongregacijos vienuolynuose.

Choras įrašė tris kompaktinius diskus: „Laetare“ (1997; vadovė Daina Adamkevičiūtė), „Cantate Domino“ (2006; su kitais atlikėjais; vadovė Živilė Stonytė) ir „Gaude Maria Virgo“ (2022; vadovas Michał Sławecki (Lenkija). 2014 m. choras, minėdamas savo liturginės tarnystės 25-metį, surengė ir į DVD įrašė jubiliejinį koncertą Šv. Ignoto bažnyčioje, kuriam dirigavo vienas žymiausių pasaulio grigališkojo choralo specialistų prof. Nino Albarosa (Italija). Choro 30-mečio jubiliejiniam koncertui, vykusiam taip pat Vilniaus šv. Ignoto bažnyčioje, buvo pakviestas diriguoti žymaus Madrido grigališkojo ansamblio Schola Antiqua meno vadovas prof. Juan Carlos Asensio (Ispanija).Schola Gregoriana Vilnensis giesmės skambėjo visoje Europoje. Paryžiuje giedota Sainte-Chapelle koplyčioje, Notre-Dame katedroje, Val-de-Grâce bažnyčioje, Thermes de Cluny; Mont St. Michel, Fontfroide, Fontevraud, Vaals, Clervaux, Solesmes, Wisque, Vygrių vienuolynuose; Plocko, Poznanės, Aacheno ir Kuenkos katedrose; Vakarų Flandrijos bažnyčiose. 1991, 1994, 1997 ir 2000 m. choras dalyvavo tarptautiniame grigališkojo choralo festivalyje Watou (Belgijoje).

Nenutrūkstamai nuo įsikūrimo choras gieda Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kiekvieną sekmadienį paskutinėse vakaro mišiose 18.30 val., kurios nuo 2010 m. aukojamos lotynų kalba. Arkikatedros choralistai turi daug liturginių prievolių šioje šventovėje; jie gieda Didžiojo Penktadienio (Kristaus kančios) pamaldose; Vėlinių oktavos metu lapkričio 1, 2 d. ir oktavos sekmadienį gieda Mišiose ir eina gedulingą procesiją giedodami „Rūsčią dieną“, supintą su vargonų improvizacijomis; šv. Kazimiero atlaiduose, per Grabnyčias, Devintinių procesijoje, kitų Bažnyčios švenčių progomis. Kiekvieną antrąjį mėnesio ketvirtadienį 17.30 val. choras gieda Mišiose ir dalyvauja Švč. Sakramento adoracijoje.Schola Gregoriana Vilnensis yra nuolat kviečiama giedoti per diakonų, kunigų šventimus, per atlaidus, kitas bažnytines šventes visoje Lietuvoje. Choras tradiciškai gieda Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose, Sekminių atlaiduose Vilniaus Kalvarijose, pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje, Vilniaus šv. Ignoto bažnyčioje Didįjį Ketvirtadienį, Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje per Velyknaktį. Scholos vargonininkė nuo 2020 m. – Eglė Rudokaitė – praturtina liturgiją Mišiose ar koncertuose katalikybės įkvėpta vargonų muzika. Eglė 2023 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų magistro studijas, vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, aktyviai dalyvauja Nacionalinės vargonininkų asociacijos veikloje. Choro Schola Gregoriana Vilnensis vadovė – Živilė Stonytė-Tamaševičienė, muzikologė, vargonininkė. 1990 m. Vilniaus katedroje ji įkūrė grigališkąjį merginų chorą (kuris vėliau susijungė su Cantores chorales capellae s. Casimiri), abiems vadovavo iki 1995 metų. Grigališkojo choralo mokėsi Prancūzijos Solesmes benediktinų vienuolyne pas Daniel Saulnier, kursuose pas dr. Mary Berry Kembridže, Anglijoje; tobulinosi Lenkijoje, Prancūzijoje. Chorui Schola Gregoriana Vilnensis vadovavo 1991–1995, 1999–2007 metais, vadovavimą tęsia nuo 2023 m. rudens.Pasinerkite į gilias muzikines ir dvasines patirtis, atskleidžiančias psalmių grožį ir jų amžinąją reikšmę.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė.