Spalis – Rožinio mėnuo. Kvietimas jungtis į rožinio maldą

Spalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias (17:30)  kviečiame melstis Rožinio malda. Su galinga Rožančiaus maldaMes ateinam visi, o Marija…Karaliene Rožančiaus sveika!Garbės himnus giedot nepaliaujam. Spalis – Rožinio mėnuo, kviečiantis šia sena ir garbinga malda skelbti Dievo įsikūnijimą ir apsigyvenimą tarp mūsų, Jo darbą, išlaisvinusį pasaulį ir žmogų Palaimink, Dieve, mūsų rankas, laikančias Rožinį, uždirbančias duoną ir kuriančias gyvenimą. Mokyk būti laisvus, Kristaus išlaisvintus. (plg. kun. A. Kazlauskas „Artuma“ 2006 m. spalis).