Kviečiame į Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventę mūsų bažnyčioje

Spalio 6 dieną (sekmadienį) prisiminsime Šventąjį Pranciškų Asyžietį. Jis dar vadinamas gyvūnijos globėju.

Todėl kaip ir kiekvienais metais į bažnyčios šventorių kviesime susirinkti visus norinčius palaiminti savo augintinį, pasidžiaugti jo gabumais, grožiu meilumu ir kitais bruožais. Šventė Jums ir Jūsų augintiniams prasidės po sumos šv. Mišių 13:30 val. prie centrinių šventoriaus vartų. 

Šv. Mišių tvarka Spalio 6 d.

7:30   9:00   10:30   12:00   18:00