Spalis – Rožinio mėnuo. Kviečiame rožinio maldai

Spalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias (17:30), o sekmadienį (8:30) , kviečiame kartu melstis Rožinio malda.
 
Su galinga Rožančiaus malda
Mes ateinam visi, o Marija…
Karaliene Rožančiaus sveika!
Garbės himnus giedot nepaliaujam.
 
Spalis – Rožinio mėnuo, kviečiantis šia sena ir garbinga malda skelbti Dievo įsikūnijimą ir apsigyvenimą tarp mūsų, Jo darbą, išlaisvinusį pasaulį ir žmogų
 
Palaimink, Dieve, mūsų rankas, laikančias Rožinį, uždirbančias duoną ir kuriančias gyvenimą. Mokyk būti laisvus, Kristaus išlaisvintus. (plg. kun. A. Kazlauskas „Artuma“ 2006 m. spalis).