Pelenų trečiadienis 2023

2023.02.22 Trečiadienį Bažnyčia Pelenų trečiadieniu pradeda Gavėnios laiką. Mūsų parapijoje Šv. Mišios ir galvos barstymas pelenais vyks šiose šv. Mišiose: 7:30 8:00 12:00 18:00