Gavėnios rekolekcijos kovo 26 d.

Jau šį sekmadienį (kovo 26 d.) Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje. Šiame Sekmadienyje kviečiame nusikratyti apsipratimo su gavėnia mintis ir tapti labiau pajėgiais suprasti ir gyventi Velykų slėpiniu.
Rekolekcijų svečias kun. Gintaras Blužas OFS
Pamaldų tvarka: 7:30 9:00 10:30 (po šv. Mišių kryžiaus kelias) 12:00 18:00 val.

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.