Parapijos pranešimas tikintiesiems

 

Tikinčiųjų dėmesiui!

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo kovo 16 d. iki jo pabaigos Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje nebevyks viešos pamaldos.

Išimtis taikoma laidotuvėms, krikštams ir kitų sakramentų teikimui dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Visos tikinčiųjų jau užsakytos Šv. Mišios bus aukojamos nustatytu laiku privačiai bažnyčioje. Norintiems pakeisti šv. Mišių laiką ar gauti išsamesnę informaciją, prašome kreiptis į bažnyčios raštinę adresu Smėlynės g. 10a (pastatas už bažnyčios).  Raštinės telefonai: 8 (45) 46 39 40; +370 602 86232.

Vyskupai ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Misias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Parapijos kunigai melsis parapijiečių intencijomis privačiai šv. Mišių metu ir kiekvieną vakarą rožinio maldoje 17.30 val.

 

Parapijos klebonas kun. R. Zdanys