Bažnyčia atvira individualiai maldai

Tikinčiųjų individualiai maldai mūsų bažnyčia atidaryta:

Šiokiadieniais:
10.00 iki 12.00 val.
14.00 iki 16.00 val.

Šeštadienį: 
14.00 iki 16.00 val.

Sekmadienį:
14.00 iki 16.00 val.