Pamaldų tvarka – Didžioji savaitė ir Šv. Velykos 2021

Svarbu! Dėl šalyje esančios situacijos bus imtasi papildomų saugumo priemonių. Velykų dieną bus aukojama daugiau Šv. Mišių, kad visi norintys galėtų sudalyvauti. Į bažnyčią įleidžiami tik kvietimus turintys asmenys, taip bus užtikrintas saugus tikinčiųjų skaičius joje.
(Plačiau apačioje pateiktoje informacijoje)

Didysis Ketvirtadienis

Paskutinės vakarienės – Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimo diena. Didįjį ketvirtadienį melsimės už dvasininkų luomą ir pašaukimus.

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.01 (ketvirtadienis)
17:00 – 18:00

Pamaldos:
18:00 val.

Didysis Penktadienis

Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties ant kryžiaus diena. Prašome laikytis rimties ir pasninko. Šią dieną neaukojamos šv. Mišios, atliekamos Kristaus kančios pamaldas. Po Kristaus kančios pamaldų Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki Velyknakčio pamaldų.

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.02 (penktadienis)
9:00 – 12:00 ir 14:00-17:00

Pamaldos:
18:00 val.

Galimybė melstis bažnyčioje prie įstatyto Švč. Sakramento
nuo 2021.04.02 (penktadienis) 19.00 val.
iki 2021.04.03 (šeštadienis) 20.00 val.

Didysis Šeštadienis

Laikomasi pasninko bei rimties. 

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.03 (šeštadienis)
9:00 – 19:00

Galimybė melstis bažnyčioje prie įstatyto Švč. Sakramento
nenutrūkstama paros adoracija iki Velyknakčio palamdų.

Velyknakčio pamaldos*:
20:00 val.

*Į bažnyčią įleidžiami tik kvietimą turintys tikintieji. Kvietimai dalijami klebonijos raštinėje arba bažnyčios zakristijoje. Neturintys kvietimo šv. Mišiose gali dalyvauti bažnyčios šventoriuje. Tiek bažnyčioje, tiek lauke privalu laikytis visų valstybės nustatytų saugumo reikalavimų.

Šv. Velykos

2021.04.04 (sekmadienis)

Šv. Mišios aukojamos*:
7.00   9.00   10.00   11.00   12.00   13.00   14.00  ir  18.00 val.

*Į bažnyčią įleidžiami tik kvietimą turintys tikintieji. Kvietimai dalijami klebonijos raštinėje arba bažnyčios zakristijoje. Neturintys kvietimo šv. Mišiose gali dalyvauti bažnyčios šventoriuje. Tiek bažnyčioje, tiek lauke privalu laikytis visų valstybės nustatytų saugumo reikalavimų.

Šv. Velykų antra diena

Šv. Mišios aukojamos
2021.04.05 (pirmadienis)
9:00   10:30   12:00   18:00

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.