Kun. Antano Zulono kunigystės jubiliejus

Gerojo Ganytojo sekmadienį, balandžio 25 d., Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje šios parapijos rezidentas kun. Antanas Zulonas šventė kunigystės šventimų 50 metų jubiliejų.

Šventinėse padėkos Mišiose drauge su jubiliatu meldėsi vyskupas Linas OFM, kun. Antano sūnėnas Utenos dekanato dekanas ir Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas bei kiti parapijos dvasininkai.

Jubiliatui linkime gausios Dievo palaimos!

s.J.M.     Nuotraukos kun. Remigijaus KavaliauskoĮrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.