Katalikiška Vyrų Brolija: Susirinkimai – Dvasinės pratybos

Katalikiška Vyrų Brolija

KVIEČIA Į SUSIRINKIMUS-DVASINES PRATYBAS

Bendrystėje vienas su kitu gylinsimės į dievo žodį, liudisime kaip Viešpats veikia tikinčiojo gyvenime, išgirsime gyvenimo istorijas, šlovinsime Viešpatį giesmėmis, melsimės už poreikius, širdimi atsigręšime vienas į kitą. Brolijos sueigose dalinsimės maistu.

Kristaus meilė mūsų širdyse!

Susirinkimai kiekvieną ANTRADIENĮ, po šv.MišIų 18:45min.,
Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos namuose,
šv. Pauliaus salėje, 1-as aukštas (M. Tiškevičiaus g. 16)

Laukiami vyrai/jaunuoliai.
Tel.: 86 00 11596, 86 12 81283