Gegužės 14-oji – maldos už žmoniją diena

Rytoj, gegužės 14 dieną – pasaulinė maldos už žmoniją diena.Visi pasaulio žmonės yra kiečiami bendrai maldai. „Šiandien mūsų pasaulis susidūrė su didele grėsme, kuri kelia pavojų milijonų asmenų gyvybėms visoje planetoje – su greitu koronaviruso (Covid-19) plitimu. Dar kartą pripažindami gydytojų ir mokslinių tyrimų vaidmens svarbą kovojant su epidemija, nepamirškime tokios didelės krizės metu kreiptis į Dievą Kūrėją“, – rašoma Komiteto žmogiškajai brolybei įgyvendinti kvietime, kuris yra adresuotas visiems tikintiems į Dievą Kūrėją ir visiems broliams bei seserims žmogiškume. 

2019 metų vasario 4 dieną Abu Dabyje popiežius Pranciškus ir didysis Al-Azharo imamas Ahmadas Al-Tayyebas pasirašė Dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje. Ši deklaracija gimė kaip atsvara tam, kas supriešina, – nuo niekinančių stereotipų iki kruvinų karų – žmones: brolybę plėšo religinis ir nacionalistinis integralizmas, egoizmas, nevaržomo pelno sistemos ir neteisingumas, neapykantą kurstančios ideologijos, dvasinių vertybių ir atsakomybės, šeimos silpnėjimas, moterų ir vyrų nelygybė, senelių, silpnųjų, neįgaliųjų gyvenimo nevertinimas ir kitos grėsmės gyvybei. Popiežius ir didysis imamas pabrėžia kitą perspektyvą: jei visi esame Dievo Kūrėjo vaikai, tai tarpusavyje esame broliai ir seserys. Jeigu šią perspektyvą iš tiesų rimtai priimsime, ji viską pakeis – į gerąją pusę. 

„Tikėjimas skatina tikintįjį įžvelgti kitame brolį, kurį dera palaikyti ir mylėti. Per tikėjimą į Dievą, kuris sukūrė visatą, kūrinius ir visus žmones (jie yra lygūs dėl Jo gailestingumo), tikintieji yra pašaukti išreikšti šią žmogiškąją brolybę saugodami kūriniją ir visą visatą, taip pat palaikydami visus žmones, ypač vargingiausius ir tuos, kurie labiausiai stokoja“, – rašoma Dokumento apie žmogiškąją brolybę preambulėje. 

Kad dokumento nuostatos nenugultų stalčiuose, buvo įsteigtas Vyriausias komitetas žmogiškajai brolybei įgyvendinti. Jį sudaro įvairių religijų ir religinių institucijų atsakingieji. Tarp jų yra kardinolas Miguel Angel Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas. 

„Mes kviečiame visus žmones visame pasaulyje, kreiptis į Dievą, melsti, pasninkauti ir daryti gailestingumo darbus, kiekvieną žmogų kiekvienoje pasaulio dalyje pagal savąją religiją, tikėjimą ir doktriną, kad Dievas panaikintų šią epidemiją, išgelbėtų iš šios nelaimės, padėtų mokslininkams atrasti vaistą, kuris ją įveiktų, išlaisvintų pasaulį nuo sunkaus užkrato padarinių sveikatai, ekonomikai, humanitarinei situacijai“, – rašoma Komiteto pareiškime ir siūloma gegužės 14 dieną skirti maldai už visą žmoniją, palydint ją pasninku ir gerais darbais. 

„Vyriausiasis komitetas (…) kviečia visus religinius lyderius ir žmones visame pasaulyje atsiliepti į šį humanitarinį kvietimą ir kreiptis į Dievą vienu balsu, kad apsaugotų žmoniją, padėtų jai įveikti pandemiją, sugrąžintų saugumą, stabilumą, sveikatą ir gerovę, padarytų mūsų pasaulį po epidemijos pabaigos žmogiškesnį ir broliškesnį.“
(RK / Vatican News)

Vatican News pranešimas