Atnaujinamos viešosios pamaldos sekmadieniais

Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems
(iki gegužės 10 d. Šv. Mišios dalyvaujant tikintiesiems galimos tik šiokiadieniais).  

Tad jau rytoj, gegužės 10 d., lauksime Jūsų drauge švęsti Viešpaties Dienos mūsų bažnyčioje.

Dėl šalyje vis dar galiojančių saugumo rekomendacijų bus imamasi toliau nurodomų priemonių:

Ribojimai ir saugumo priemonės

  1. Bažnyčios viduje gali būti iki 75 asmenų (10 m2 vienam žmogui);
  2. Bažnyčioje netilpę tikintieji Šv. Mišių aukoje dalyvauja šventoriuje išlaikant 2 m atstumą nuo kitų asmenų;
  3. Dalyvaujant Šv. Mišiose privaloma dėvėti veido kaukę ir įeinant į bažnyčios teritoriją dezinfekuoti rankas;
  4. Išpažintys bus klausomos tiek bažnyčios viduje, tiek šventoriuje;
  5. Šv. Komunija dalijama tik į rankas. Šventoriuje esantiems tikintiesiems Šv. Komunija bus dalijama lauke, tad Komunijos metu į bažnyčios vidų neinama.

Pamaldų laikas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

Sekmadieniais
7.30, 9.00, 10.30, 12.00 ir 18.00

Šiokiadieniais
7.30, 8.00 ir 18.00

Kiekvieną dieną po vakaro Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyksta Gegužinės pamaldos.

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.