Švč. Mergelės Marijos nekaltas prasidėjimas – iškilmė

Gruodžio 8-ąją Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo iškilmė. 😇 Mūsų bažnyčioje papildomos šv. Mišios 12:00 val.⛪️

Dievo pasiuntinys arkangelas Gabrielius,👼 apsireiškęs Švč. Mergelei Marijai ir sveikindamas ją, pasakė, kad ji yra pilna Dievo malonės. ✨
️Bažnyčia seniai laikėsi tradicijos, jog dėl numatyto Dievo Sūnaus gimimo ir Jo išganymą teikiančios mirties, specialia Dievo privilegija Marija jau pačiame pradėjimo momente buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės.
1854 m. gruodžio 8 d. bule Ineffabilis Deus popiežius Pijus IX iškilmingai paskelbė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą (DS 2803).
Ketveriems metams praėjus, Lurde apsireiškusi Marija, paklausta Bernadetos, koks jos vardas, atsakė: „Aš – Nekaltasis Prasidėjimas.“ (www.katalikai.lt)

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.