Šv. Pranciškaus diena 2023

Spalio 1 d. 14 val., mūsų bažnyčios šventoriuje, jau tradiciškai laukiami visi Panevėžiečiai su savo augintiniais. Šventės metu bus palaiminti jūsų gyvūnai, bei visa bendruomenė galėsite pasidžiaugti Dievo kūrinija.

Šv. Pranciškaus giesmė kūrinijai: Aukščiausiasis Visagali, geras Viešpatie, Tau šlovė, garbė ir gyrius, ir visa palaima.Tau vienam, Aukščiausiasis, tai priklauso ir joks žmogus nėra vertas Tave minėti.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija,ypač su didinga sese Saulė, diena tikrąja, per kurią mus apšvieti.Ji graži, spindinti didžia šviesa ir nešanti, Aukščiausiasis, Tavo žymę.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį Mėnesį, Dangaus žvaigždes –sukūrei juos ryškius ir gražius.Būk pagarbintas per brolį Vėją, visokį Orą – debesuotą, giedrą,nes per jį, mano Viešpatie, palaikai savo kūriniją.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį Vandenį,kuris yra labai naudingas, nusižeminęs, brangus ir tyras.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Ugnį,kuri apšviečia naktį, yra graži, linksma, stipri, galinga.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Žemę mūsų motiną,kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas ir žolę.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos,kurie atleidžia iš meilės Tau ir pakelia ligas bei vargą.Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje, kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per mūsų sesę kūniškąją Mirtį,nuo kurios joks žmogus pabėgti negali.Vargas tiems, kurie mirs su nuodėme mirtina.Palaiminti, kuriuos ji užklups bevykdančius švenčiausiąją Tavo valią –Jų nepažeis mirtis antroji.Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį,Jam dėkokite ir tarnaukite giliai nusižeminę.

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.