Šv. Mišių tvarka Kalėdiniu laikotarpiu

Kalėdos Šv. Mišių laikas

Gruodžio 24 dieną

 • 7:30   8:00 – Dienos Šv. Mišios
 • 21:00 – Kūčių vakaro Šventinis koncertas. Solistas Renatas Bedalis (klarnetas)
 • 22:00 – Piemenėlių Šv. Mišios

Gruodžio 25 dieną (Šv. Kalėdos)

 • 7:30   9:00   10:30   12:00   18:00 – Šventų Kalėdų mišios

Gruodžio 26 dieną

 • 9:00   10:30   12:00   18:00 – Šventų Kalėdų II dienos mišios 

Gruodžio 29 dieną (Šventosios Šeimos šventė)

 • 7:30   9:00   10:30   12:00   18:00 – Šv. Mišių metu bus meldžiamasi už šeimas. Sutuoktinių laiminimas, santuokos įžadų atnaujinimas.

Gruodžio 31 dieną 

 • 7:30   8:00 – Dienos Šv. Mišios
 • 18:00 – Padėkos Šv. Mišios

Sausio 1 dieną (Dievo Gimdytojos šventė)

 • 9:00   10:30   12:00   18:00 – Šv. Mišios

Sausio 5 dieną (Antras Kalėdų sekmadienis)

 • 7:30  9:00 – Šv. Mišios
 • 10:30 – Vaikų mišios. Po Šv. Mišių vaikai laukiami parapijos namuose. Jiems bus skirtas renginys, jo metu lankysis Kalėdų Senelis.
 • 12:00  18:00 – Šv. Mišios

Sausio 6 dieną (Trys Karaliai)

 • 7:30  8:00  12:00  18:00 – Šv. Mišios

Sausio 12 dieną (Kristaus Krikštas)

 • 7:30  9:00  10:30  12:00  18:00 – Šv. Mišių metu bus atnaujinami Krikšto pažadai
Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.