Šv. Jonas Krikštytojas

2020 birželio 24 d. Bažnyčioje minimas  Šv. Jonas Krikštytojas.

Šv. Mišių tvarka mūsų bažnyčioje:
7:30   8:00   12:00   18:00