Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuoSpalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias (17:30), o sekmadienį (8:30) , kviečiame kartu melstis Rožinio malda. Su galinga Rožančiaus maldaMes ateinam visi, o Marija…Karaliene Rožančiaus sveika!Garbės himnus giedot nepaliaujam. Spalis – Rožinio mėnuo, kviečiantis šia sena ir garbinga malda skelbti Dievo įsikūnijimą ir apsigyvenimą tarp mūsų, Jo darbą, išlaisvinusį pasaulį ir žmogų „Rožinis yra kontempliacijos ir tylos mokykla. Iš pirmo žvilgsnio jis gali pasirodyti kaip malda, kurioje vienas po kito rikiuojami žodžiai ir kuri dėl to sunkiai suderinama su tyla, pagrįstai rekomenduojama meditacijai ir kontempliacijai. Iš tiesų tolygus Ave Maria kartojimas vidinės tylos netrikdo, bet, priešingai, jos reikalauja bei ją palaiko. <…> Tad, recituodami Ave Maria, turime rūpintis, kad mūsų balsai nenustelbtų Dievo balso, nes jis visada kalba tyla, „švelnios tylos balsu“ (1 Kar 19, 12). Todėl labai svarbu tiek asmeninėje, tiek bendruomeninėje maldoje puoselėti šią Dievo sklidiną tylą.“ (Plg. BENEDIKTAS XVI. Meditacija apie rožinio maldą)

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.