Registracija Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams 2023-2024 metams!

EUCHARISTIJOS (Pirmosios Šv. Komunijos) SAKRAMENTAS

VAIKUS (9–12 m.), norinčius priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus (jeigu reikia – ir Krikštą), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms.

REGISTRACIJA vyksta nuo 2023 m. rugsėjo 4 d. iki rugsėjo 25 d.ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje arba atsisiųsti žemiau esančioje nuorodoje

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėvais (globėjais) prasidės 2023 rugsėjo 29 d. 18 val. Šv. Mišiomis.

Katechezės prasidės nuo 2023 m. spalio 2 d


Eucharistijos sakramento (Pirmosios Komunijos) ANKETA 2023-2024

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

JAUNIMĄ (15-18 m.) norintį priimti Sutvirtinimo sakramentą (jeigu reikia – Krikšto ir Pirmosios Šv. Komunijos), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms. 

REGISTRACIJA vyksta nuo 2023 m. rugsėjo 4 d. iki rugsėjo 25 d.ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje arba atsisiųsti žemiau esančioje nuorodoje.

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėvais (globėjais) prasidės 2023 rugsėjo 28 d. 18 val. Šv. Mišiomis.

KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2023 m. spalio 2 d.


Sutvirtinimo sakramento ANKETA 2023-2024

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.