Registracija Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams 2022-2023 metams!

EUCHARISTIJOS (Pirmosios Šv. Komunijos) SAKRAMENTAS

VAIKUS (9–12 m.), norinčius priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus (jeigu reikia – ir Krikštą), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms.

REGISTRACIJA vyksta nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 26 d.. ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje arba atsisiųsti žemiau esančioje nuorodoje

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėvais (globėjais) prasidės 2022 rugsėjo 28 d. 18 val. Šv. Mišiomis.

Katechezės prasidės nuo 2022 m. spalio 3 d.


Eucharistijos sakramento (Pirmosios Komunijos) ANKETA 2021-2022

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

JAUNIMĄ (15-18 m.) norintį priimti Sutvirtinimo sakramentą (jeigu reikia – Krikšto ir Pirmosios Šv. Komunijos), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms. 

REGISTRACIJA vyksta nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 26 d.. ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje arba atsisiųsti žemiau esančioje nuorodoje.

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėvais (globėjais) prasidės 2022 rugsėjo 29 d. 18 val. Šv. Mišiomis.

KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2022 m. spalio 3 d. 


Sutvirtinimo sakramento ANKETA 2021-2022