Raudonos bažnyčios jaunimas LJD Vilniuje

PJD Krokuvoje pop. Pranciškus kvietė jaunimą palikti patogias sofas ir rinktis žygio batus tikėjimo kelionei.

Gausus būrys jaunų mūsų parapijos žmonių pakilo iš sofų ir leidosi į Vilnių, kad sutiktų kelis tūkstančius džiugių tikinčiųjų, ir taptų istorijos dalyviais arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse.

Tad belaukiant jaunimo įspūdžių, norisi pasidalinti keliomis kardinolo Angelo Amato mintimis apie nekanonizuotą šventumą, šiandienę kultūrą ir palinkėjimus, skirtus TAU.„Netiesa, kad jaunimas neskaito ir leidžia laiką vien prie kompiuterio. Jei pasiūlysi jaunam žmogui gražiai išleistą, patraukliai ir šiuolaikiškai parašytą istoriją, tikrai skaitys.

Visi esame pašaukti į šventumą: pasauliečiai, šeimos, jaunimas… Visi esame pašaukti šventumui. Dėmesio – ne kanonizuotam šventumui. Kai

kuriems skirta ir kanonizacija, tačiau procesas tikrai nėra būtinas… Juk pažįstame daugybę nuostabių žmonių: senelių, tėvų ir t. t., kurie yra šventi ir be kanonizacijos.

Jokia kultūra nėra nusistačiusi prieš krikščionybę. Tačiau jaunimas, ypač jaunimo ugdytojai turi pateikti šiuolaikinei kultūrai krikščionybės esmę. Kad jaunimas gyventų tiek savo kultūra, tiek ir krikščionybe.

Man labai patiko, kad jaunimas Siemens Arenoje šoko, dainavo, grojo visiškai šiuolaikiškai. Jiems tai jokia problema – jiems ta sunki, ritminga muzika yra visiškai sava, ir niekaip netrukdo integraliai gyventi

Evangelija.

Šiandienos jaunas žmogus yra lygiai toks pat kaip vakarykštis, toks pat, koks bus rytoj; jis turi gyventi, mylėti savo kultūrą ir perkeisti ją į krikščionišką tikrovę – per savo gyvenimo patirtį.

Palinkėjimas.

Trumpai sakant, šventasis kalba kiekvienai epochai. Šventieji neišeina iš mados. Kadangi šventumas yra Evangelijos koncentratas, o Evangelija yra artimo meilė, meilė niekada neišeina iš mados. Taip sako apaštalas Paulius: Meilė – visada pasilieka“.