Rarotai advento metu

Kiekvieną advento ketvirtadienį kviečiame dalyvauti rarotų šv. Mišiose 7:30 val. Jos vyksta prietemoje, todėl galite atsinešti žvakę vilties ir ateinančios Šviesos simbolį.

Vienas išraiškingiausių advento laikotarpio ženklų Romos katalikų bažnyčioje – rarotos, arba rarotai. Advento rytais, prieš prašvintant, skubama į šv. Mišias, aukojamas Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos garbei. Šių ankstyvųjų votyvinių Mišių pavadinimas kyla iš jų įžangoje (Introitus) skambančių žodžių: Rorate caeli desuper – „Rasokit, dangūs, iš aukštybių“.

Himno Rorate caeli žodžiai – tai lotyniško Biblijos teksto – Vulgatos – ištrauka iš advento liturgijoje itin dažnai skambančios pranašo Izaijo knygos, kurioje reiškiamas skausmingas ilgesingą žvilgsnį į dangų nukreipusios išrinktosios tautos laukimas, prašymas, kad ateitų Atpirkėjas: „Rasokite, dangūs, iš aukštybių, ir, debesys, išlykite teisumą. Žemė teprasiveria, tedygsta išganymas, drauge teišželdina teisumą!“ (Iz 45, 8).

Rarotų šv. Mišios aukojamos prieš aušrą ir simbolizuoja tai, kad iki ateinant Jėzui – pasaulio šviesai – žemę gaubė nuodėmių ir klaidų sutemos. Drauge šių šv. Mišių, skirtų pagerbti Švč. Mergelę Mariją, simbolika primena ir tai, kad Marija yra Aušros Žvaigždė (Stella matutina), iš kurios patekės Saulė – Kristus. Tekstas iš Bernardinai.lt