RAROTAI 2023 advento metu

Mieli parapijiečiai, kviečiame jus kiekvieną Advento sekmadienį ypatingu būdu ruoštis Kristaus atėjimui – dalyvauti rytmetinėse sekmadienio 7.30 val. Rarotinėse Mišiose žvakių šviesoje

Rarotinės Mišios tai graži advento tradicija, kuri pagerbia Švč. M. Mariją, kuomet tikintieji dar prieš patekant saulei su žiburiais budi ir laukia Atpirkėjo – tikrosios pasaulio Šviesos užtekėjimo.

Žmonijos skendėjimą nuodėmės tamsoje puikiai išreiškia žemės astronominė būsena – tai trumpiausios dienos ir ilgiausios naktys. Advento laikas – tai sutemose vykstanti kelionė, kuri veda į šviesą. Šviesos teologija ir įvaizdžiai siekia krikščionybės ištakas, kada Kristui buvo priskirtas ne tik evangelinis pasaulio Šviesos titulas, bet ir Nenugalėtos Saulės vardas, o Švč. M. Marijai – Aušros Žvaigždės titulas.

Rarotos (lot. rorate – rasokite) kilo iš lotyniškos giesmės: „Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum“ (Rasokite, dangūs, iš aukštybių ir, debesys, išlykite teisumą) plg. Iz. 45, 8.

Šis Teisiojo iš dangaus laukimas atskleidžia ir adventinio laikotarpio dinamiką: iki gruodžio 16 d. tikintieji yra kviečiami budėti ir laukti antrojo Kristaus atėjimo laikų pabaigoje, o nuo gruodžio 17 d. dėmesys krypsta į istorinio Kristaus užgimimo slėpinį.

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.