Pamaldų tvarka – Didžioji savaitė ir Šv. Velykos 2023

Didžioji savaitė Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje 2023

Didysis Pirmadienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00
Didysis Antradienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00
Didysis Trečiadienis šv. Mišios 7.30, 8.00, 18.00
Išpažinčių klausoma prieš ryto Šv. Mišias ir nuo 17.30 val.

Didysis Ketvirtadienis

Balandžio 6 d.
Paskutinės vakarienės – Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimo diena. Didįjį ketvirtadienį melsimės už dvasininkų luomą ir pašaukimus.

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui:
2021.04.06 (ketvirtadienis)
Išpažinčių klausoma nuo 17:00 val.
Bažnyčia atvira nuo 17:00 val.
Pamaldos 18:00 val.

Didysis Penktadienis

Balandžio 7 d.

Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties ant kryžiaus diena. Prašome laikytis rimties ir pasninko. Šią dieną neaukojamos šv. Mišios, atliekamos Kristaus kančios pamaldas. 

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.07 (penktadienis)
Išpažinčių klausoma nuo 17.00 val.
Bažnyčia atvira nuo 17:00 val.
Pamaldų pradžia 18:00 val.
Švč. Sakramento adoracijos pradžia po pamaldų ~19:00 val.
Kryžiaus kelias 20:00 val. (Senvagėje, pradžia prie Aleksandro paminklo)

Didysis Šeštadienis

Balandžio 8 d.

Laikomasi pasninko bei rimties. 

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.08 (šeštadienis)
Išpažinčių klausymas, Velykų stalo valgių šventinimas: 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
Bažnyčia atvira maldai/adoracijai visą naktį iki vakaro pamaldų
Galimybė melstis bažnyčioje prie įstatyto Švč. Sakramento -Adoracija iki Velyknakčio palamdų.
Velyknakčio pamaldos: 20:00 val.

Šv. Velykos

Balandžio 9 d.

2021.04.09 (sekmadienis)

Šv. Mišios aukojamos:
7.00  val.  – Velykų procesija ir šv. Mišios
Šv. Mišios 9.00   10.30    12.00    18.00 val.

Šv. Velykos II diena

Balandžio 10 d.

2021.04.10 (pirmadienis)

Šv. Mišios aukojamos:
9.00   10.30    12.00    18.00 val.

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.