Motinos maldoje

     „Motinų vienybės maldoje idėja kilo Anglijoje dviejų moterų, motinų, senelių širdyse iš
didelės gyvenimo patirties, iš meilės savo vaikams ir anūkams, iš nesavanaudžio rūpinimosi
tuštybės prarajon besiritančio pasaulio vaikais. Apie judėjimo pradžią Veronika Viljams rašo:
„Kartą su broliene Sandra pajutome vis didėjantį poreikį nuoširdžiai melstis už savo vaikus, kad
padėtume jiems susidoroti su iškylančiomis problemomis.“
     Judėjimą gerbiama Veronika oficialiai įregistravo 1995 metais. Per dvidešimtmetį jis plačiai
pasklido pasaulyje, šiuo metu viršija šimtą valstybių. Pirmoji grupelė Lietuvoje buvo įkurta
Kretingoje.
     Ar ne tą patį kadaise teigė šviesaus atminimo tėvas Stanislovas? Pūstelėjus permainų vėjams,
per interviu kažkuriam žurnalui jisai pasakė: Motinos malda pramuša dangų, tad melskitės už
savo vaikus. ” (plačiau https://www.bernardinai.lt/2015-08-18-motinos-malda…/).
     Mūsų parapijoje judėjimo „Motinos maldoje” motinos renkasi bendrai maldai penktadienio
vakarais Parapijos namuose. Per susitikimus ne tik meldžiamasi, bet ir atvirai pasikalbama,
pasidalinama išgyvenimais, džiaugsmais. Kviečiame prisijungti visas motinas, kurios jaučia, kad
reikia pastiprinimo, Dievo malonės savo ir kitų vaikams.
Skambinti Ritai 8-647 51941