Mišių tvarka gavėnios metu 2021

Kovo 10 d.
7:30    8:00   18:00   
17:30 – Graudūs verksmai

Kovo 11 d.
7:30    8:00   18:00   
11:00 – melsimės už Tėvynės laisvę

Kovo 12 d.
7:30    8:00   18:00 
11:30 – apmąstome Kryžiaus kelią

Kovo 13 d.
7:30    9:00    10:00    11:00   18:00 

Kovo 14 d.
7:30    9:00   10:30    12:00   18:00   
11:30 – apmąstome Kryžiaus kelią

Kovo 15 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 16 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 17 d.
7:30    8:00   18:00 
17:30 – Graudūs verksmai

Kovo 18 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 19 d.
7:30    8:00     18:00   
11:00 – Šv. Juozapo šventė. Popiežiaus paskelbtų Šv. Juozapo metų minėjimas, restauruoto paveikslo pašventinimas ir įstatymas į rėmą.
17:30 – apmąstome Kryžiaus kelią

Kovo 20 d.
7:30    9:00    10:00    11:00   18:00    
Asmeninės rekolekcijos – Po 11:00 val šv. Mišių iki 18:00 vakaro šv. Mišių bus įstatytas Švč. Sakramentas. Visą dieną bažnyčia atvira asmeninei maldai, būdės kunigai, tad bus galima atlikti išpažintį

Kovo 21 d.
7:30    9:00   10:30    12:00   18:00   
11:30 – apmąstome Kryžiaus kelią

Asmeninės rekolekcijos – Po 12:00 val Sumos šv. Mišių iki 18:00 vakaro šv. Mišių bus įstatytas Švč. Sakramentas. Visą dieną bažnyčia atvira asmeninei maldai, būdės kunigai, tad bus galima atlikti išpažintį.

Kovo 22 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 23 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 24 d.
7:30    8:00   18:00 
17:30 – Graudūs verksmai

Kovo 25 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 26 d.
7:30    8:00   18:00
17:30 – apmąstome Kryžiaus kelią

Kovo 27 d.
7:30    9:00    10:00    11:00   18:00 

Kovo 28 d. – Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis
7:30    9:00   10:30    12:00   18:00   
11:30 – apmąstome Kryžiaus kelius
* Šventinamos verbos


Higiena bažnyčioje