Kreipkimės į Visus Šventuosius bei melskimės už mirusius

Visa informacija apie maldos laiką: lapkričio 1-ąją ir 2-ąją dienomis. Bei visą aštuondienį.

LAPKRIČIO 1 D. VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖS

ŠV. MIŠIŲ LAIKAS:
7:30 9:00 10:30 12:00 18:00

17:00 GEDULINĖ PROCESIJA
NUO BAŽNYČIOS IKI SENŲJŲ KAPINIŲ
VADOVAUJA – VYSK. LINAS VODOPJANOVAS OFM

18:00 ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS
VADOVAUJA – VYSK. LINAS VODOPJANOVAS OFM

—————————————————————————————————

LAPKRIČIO 2 D.

ŠV. MIŠIŲ LAIKAS:
7:30 9:00 10:30 12:00 18:00

13:30 GEDULINĖ PROCESIJA
ŠILAIČIŲ KAPINĖSE

16:00 UŽ MIRUSIUS GIEDAMAS ŠV. ROŽINIS

—————————————————————————————————

MALDA UŽ MIRUSIUS — VISĄ AŠTUONDIENĮ — 18:00
VIEŠPATIES ANGELO MALDA UŽ MIRUSIUS — 17:40