Didieji Krekenavos Žolinės atlaidai 2019

Rugpjūčio 14 d., trečiadienis

„TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, ŠVENTOJI DIEVO GIMDYTOJA“

Meldžiamės už jaunimą ir piligrimus

20 val. Atlaidų vigilijos Šv. Mišios- adoracijos pradžia
20–7 val. Švč. Sakramento adoracija (transliuoja Marijos radijas)

Rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis

DIDŽIOJI ŽOLINĖS DIENA

„MŪSŲ MALDŲ NEATMESKI MŪSŲ REIKALUOSE,

BET NUO VISOKIŲ PAVOJŲ MUS VISADOS GELBĖK“

Meldžiamės už Bažnyčią ir Lietuvą

6 val. Šv. Mišios 
10 val. Šv. Mišios
11 val. Rožinio malda
11.30 val. Katechezė
12 val. Iškilmingos Šv. Mišios ir žolynų šventinimas
13.30 val. Deivio ir Renatos Norvilų koncertas  bazilikos aikštėje 
15 val. Gailestingumo valanda prie Švč. Sakramento 
17 val. Dokumentinio filmo peržiūra bazilikoje 
18 val. Šv. Mišios 
19 val. Vakaro koncertas miestelio aikštėje

Visą dieną miestelio aikštėje vyks Žolinės kermošius

Rugpjūčio 16 d., penktadienis

„MERGELE GARBINGOJI IR PALAIMINTOJI“

Meldžiamės už kunigus, vienuolius ir vienuoles, bažnyčių darbuotojus ir piligrimus, prašydami palaimintojo M. Giedraičio užtarimo

10 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Rožinio malda
11.30 val. Katechezė 
12 val. Šv. Mišios 
15 val. Gailestingumo valanda prie Švč. Sakramento 
17 val. Dokumentinio filmo peržiūra bazilikoje 
18 val. Šv. Mišios 

 Rugpjūčio 17 d., šeštadienis

„MŪSŲ VALDOVE, MŪSŲ TARPININKE, MŪSŲ UŽTARĖJA“

Meldžiamės už visus, dalyvaujančius tikėjimo perdavime ir ugdyme, tikybos mokytojus, katechetus ir piligrimus

10 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Rožinio malda
11.30 val. Katechezė 
12 val. Šv. Mišios 
15 val. Gailestingumo valanda prie Švč. Sakramento 
17 val. Dokumentinio filmo peržiūra bazilikoje

Meldžiamės už dvasios ir kūno sergančiuosius, jų artimuosius, slaugytojus ir visus medicinos darbuotojus

18 val. Šv. Mišios su vidinio išgydymo pamaldomis

 Rugpjūčio 18 d., sekmadienis

„SU SAVO SŪNUMI MUS SUTAIKINK“

Meldžiamės už šeimas, ūkininkus ir verslininkus, parapijos geradarius ir piligrimus

10 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Rožinio malda
11.30 val. Katechezė 
12 val. Šv. Mišios 
13.30 val. Šeimų šventė bazilikoje 
15 val. Gailestingumo valanda prie Švč. Sakramento 
17 val. Dokumentinio filmo peržiūra bazilikoje 
18 val. Šv. Mišios 

Rugpjūčio 19 d., pirmadienis

„SAVO SŪNUI MUS PAVESKI“

Meldžiamės už parapijų marijines maldos grupes, judėjimus ir piligrimus

10 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Rožinio malda
11.30 val. Katechezė 
12 val. Šv. Mišios 
15 val. Gailestingumo valanda prie Švč. Sakramento 
17 val. Dokumentinio filmo peržiūra bazilikoje 
18 val. Šv. Mišios 

Rugpjūčio 20 d., antradienis

„SAVO SŪNUI MUS ATIDUOKI“

Meldžiamės Carito atkūrimo Lietuvoje 30-mečio proga, už darbuotojus, savanorius, jų veiklas ir piligrimus

10 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Rožinio malda
11.30 val. Katechezė 
12 val. Padėkos Šv. Mišios 
15 val. Gailestingumo valanda prie Švč. Sakramento 
16 val. Šv. Mišios Krekenavos globos namuose

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.