Atminimo renginys monsinjorui J. Juodeliui


Gegužės 20 d. (ketvirtadienį) 18 val. vakaro Šv. Mišios bus aukojamos buvusio parapijos klebono, monsinjoro Jono Juodelio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Mišių aukai vadovaus Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.

Dienos metu, 16 val. uždaras renginys Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičitės – Bitės viešojoje bibliotekoje, kurį galite stebėti nuotoliniu būdu. Tiesioginę renginio transliaciją bus galima stebėti bibliotekos „YouTube“ kanale

Daugiau informacijos apie monsinjorą Joną Juodelį rasite portale Panevėžio kraštas virtualiai.

———————

Jono Juodelio vardas – puikiai pažįstamas daugeliui Panevėžio gyventojų. 1990 m. popiežius Jonas Paulius II suteikė J. Juodeliui monsinjoro titulą. Ilgus metus Panevėžyje dirbusiam dvasininkui 2002 m. buvo suteiktas Miesto garbės piliečio titulas. Jo vardu pavadinta viena Panevėžio gatvė, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonijos pastatą, kuriame 1990–2006 m. gyveno J. Juodelis, puošia jam skirta atminimo lenta.

Monsinjoro J. Juodelio kelias nebuvo lengvas. Už antisovietinę propagandą ir trukdymą auklėti vaikus sovietine dvasia jis buvo nuteistas 25 metams lagerio su turto konfiskacija. Grįžęs į Lietuvą, J. Juodelis tęsė aktyvią veiklą bažnyčioje ir už jos ribų – ruošė tikybos mokytojus, bendradarbiavo katalikiškos spaudos leidyboje. Aplinkinius monsinjoras žavėjo savo erudicija, inteligencija, ramybe ir dvasingumu. Buvo poliglotas – mokėjo esperanto, prancūzų, vokiečių, anglų, italų, lotynų, hebrajų, lenkų, rusų ir ispanų kalbas. Sukaupė turtingą asmeninę biblioteką.  

Nuotraukoje monsinjoras Jonas Juodelis. Prieiga internete: https://aina.lt/monsinjoro-jono-juodelio-dvasingumo-istakos/