Advento laikas


Lapkričio 27 d. Katalikų Bažnyčia pasitinka Advento laiką.

Kiekvieną Advento šeštadienį vakarinėse šeštadinenio 18:00 val. šv. Mišiose (Sekmadienio išvakrėse) įžiebiama naujosios Advento savaitės vainiko žvakė.

Advento žvakės pabrėžia tamsos ir šviesos kontrastą. Biblijoje Kristus vadinamas pasaulio šviesa, o žmogų apgaubusi nuodėmės tamsa. Per adventą mes laukiame Kristaus atėjimo. Su kiekvienos žvakės įžiebimu išsisklaido vis daugiau tamsos, nes Jo atėjimo laikas artėja.

  • Pirmasis advento sekmadienis nurodo į Viltį. Žiebiama pranašo žvakė, primenanti apie Jėzaus atėjimą.
  • Antrasis sekmadienis kreipia į Tikėjimą. Žiebiama Betliejaus žvakė, primenanti apie Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų.
  • Trečiasis kreipia Džiaugsmo link. Žiebiama piemens žvakė, primenanti pasaulio patirtą džiaugsmą gimus Kristui.
  • Ketvirtasis advento sekmadienis kreipia į Ramybę. Žiebiama angelo žvakė, primenanti angelų žinią: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!

Kiekvieną Advento sekmadienį ypatingu būdu ruošiantis Kristaus atėjimui – dalyvausime rytmetinėse sekmadienio 7.30 val. Rarotinėse Mišiose žvakių šviesoje.

Rarotinės Mišios tai graži advento tradicija, kuri pagerbia Švč. M. Mariją, kuomet tikintieji dar prieš patekant saulei su žiburiais budi ir laukia Atpirkėjo – tikrosios pasaulio Šviesos užtekėjimo.

Žmonijos skendėjimą nuodėmės tamsoje puikiai išreiškia žemės astronominė būsena – tai trumpiausios dienos ir ilgiausios naktys. Advento laikas – tai sutemose vykstanti kelionė, kuri veda į šviesą. Šviesos teologija ir įvaizdžiai siekia krikščionybės ištakas, kada Kristui buvo priskirtas ne tik evangelinis pasaulio Šviesos titulas, bet ir Nenugalėtos Saulės vardas, o Švč. M. Marijai – Aušros Žvaigždės titulas.

Rarotos (lot. rorate – rasokite) kilo iš lotyniškos giesmės: „Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum“ (Rasokite, dangūs, iš aukštybių ir, debesys, išlykite teisumą) plg. Iz. 45, 8.

Šis Teisiojo iš dangaus laukimas atskleidžia ir adventinio laikotarpio dinamiką: iki gruodžio 16 d. tikintieji yra kviečiami budėti ir laukti antrojo Kristaus atėjimo laikų pabaigoje, o nuo gruodžio 17 d. dėmesys krypsta į istorinio Kristaus užgimimo slėpinį.

Visą Adventą kalėdaičius įsigyti (už laisvą auką) galite:

Sekmadieniais – prieš ir po šv. Mišių bažnyčioje (zakristijoje)
Kitu laiku – klebonijoje

 

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.