Informacija tėveliams kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai

Mieli tėveliai ir Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai.

Šiuo metu Lietuvoje, o ir daugelyje pasaulio šalių yra tokia situacija, kai kiekvienas turime pareigą laikytis karantino, bei vyriausybės ir SAM rekomendacijų. Labai svarbu, kad tikintieji atsižvelgtų ir į Lietuvos vyskupų paraginimą https://lvk.lcn.lt/naujienos/,432

Informuojame, kad iki paskelbiant karantiną, besiruošiantieji Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai (Eucharistijos sakramento priėmimui) vaikai yra tik pradėję pasirengimo kursą. Aplinkybėms taip susiklosčius, labai tikimės tėvelių bendradarbiavimo ir pagalbos. Kol nežinome kokia situacija bus ateityje, daugybės dalykų negalime planuoti. Vaikams teks mokytis nuotoliniu būdu nesusitinkant su katechetėmis. Prašydami tėvelių geranoriškumo ir pagalbos, įsipareigojame į tėvų elektroninius paštus atsiųsti nuorodas, paaiškinimus ir kitą pagalbinę medžiagą vaikų pasirengimui, o išmoktus, dalykus prašome, kad vaikai atsiskaityti tėvams. Kiekvienas vaikas katechezės pratybų sąsiuvinyje turi lentelę, apie reikalingus išmokti dalykus. Išmokę lai atsiskaito tėvams, o tėvai – įsipareigoja sąžiningai fiksuoti išmokimą. Jei kartais iškiltų neaiškumų, susisiekite su savo katechete, kuri mielai jums atsakys į rūpimus klausimus.

Šeimoms rekomenduojame nepamiršti maldos. Ypatingai šiuo metu, kai paslaptinga liga ir nerimas mus izoliuoja vienus nuo kitų, šv. Mišios ir toliau bus aukojamos mums jau įprastu laiku 14.00.val. Tikintieji bus įleidžiami į bažnyčią tik su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)). Besimeldžiantys lauke tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Laikantis šių rekomendacijų planuojama šv,

Mišias aukoti dar mažesnėms grupėms nei iki šiol: pvz. lapkričio 15 d. tik pirmadienio ir antradienio grupių vaikams ir jų šeimoms, lapkričio 22 d. tik trečiadienio ir ketvirtadienio grupių vaikams ir jų šeimoms, lapkričio 29 d. tik penktadienio grupių vaikams ir jų šeimoms, gruodžio 06 d. tik sekmadienio grupių vaikams ir jų šeimoms ir t.t. jei karantinas užsitęstų.

Primename, kad sekmadienio šventimo pareigą galite atlikti ir dalyvaudami šeštadienio vakarą aukojamose sekmadieninėse šv. Mišiose. Visada lieka galimybė šv. Mišiose dalyvauti ir nuotoliniu būdu, pasirenkant tinkamą laiką. Dalyvaujantiems šv. Mišiose nuotoliniu būdu vaikams , prašysime į dalyvavimo šv. Mišiose lapą vietoj įklijuojamo lapelio parašyti, kokioje bažnyčioje aukojamas šv. Mišias stebėjo ir apie ką buvo kalbama tos dienos Evangelijos ištraukoje.

Tegul Dievas Šventoji Dvasia lydi mus tikėjime ir ramybėje. Būkite sveiki!