Šv. Pranciškaus diena 2023

Spalio 1 d. 14 val., mūsų bažnyčios šventoriuje, jau tradiciškai laukiami visi Panevėžiečiai su savo augintiniais. Šventės metu bus palaiminti jūsų gyvūnai, bei visa bendruomenė galėsite pasidžiaugti Dievo kūrinija.

Šv. Pranciškaus giesmė kūrinijai: Aukščiausiasis Visagali, geras Viešpatie, Tau šlovė, garbė ir gyrius, ir visa palaima.Tau vienam, Aukščiausiasis, tai priklauso ir joks žmogus nėra vertas Tave minėti.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija,ypač su didinga sese Saulė, diena tikrąja, per kurią mus apšvieti.Ji graži, spindinti didžia šviesa ir nešanti, Aukščiausiasis, Tavo žymę.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį Mėnesį, Dangaus žvaigždes –sukūrei juos ryškius ir gražius.Būk pagarbintas per brolį Vėją, visokį Orą – debesuotą, giedrą,nes per jį, mano Viešpatie, palaikai savo kūriniją.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį Vandenį,kuris yra labai naudingas, nusižeminęs, brangus ir tyras.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Ugnį,kuri apšviečia naktį, yra graži, linksma, stipri, galinga.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Žemę mūsų motiną,kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas ir žolę.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos,kurie atleidžia iš meilės Tau ir pakelia ligas bei vargą.Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje, kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti.Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per mūsų sesę kūniškąją Mirtį,nuo kurios joks žmogus pabėgti negali.Vargas tiems, kurie mirs su nuodėme mirtina.Palaiminti, kuriuos ji užklups bevykdančius švenčiausiąją Tavo valią –Jų nepažeis mirtis antroji.Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį,Jam dėkokite ir tarnaukite giliai nusižeminę.

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Šv. Pranciškaus diena 2023

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Jau rytoj Bažnyčia mini Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną (bei Migrantų dieną). Juk ir žodis TikĖjimas, mums vis primena, jog esame pakviesti EITI (keliauti) ir skelbti Evangeliją. O į Sekmadienio šv. Mišias Rugsėjo 24 d. atkeliavę su transporto priemonėmis 🚙🚲🛴 po kiekvienų šv. Mišių, galite paprašyti jas palaiminti į lauką išėjusių kunigų.

Tuo tarpu policija primena:
*Prie vairo sėdame tik blaivūs.
*Važiuojame tik saugiu greičiu.
*Transporto priemonėje tiek vairuotojas, tiek keleiviai užsisegame saugos diržus. *Mažuosius keleivius vežame jiems skirtose specialiose sėdynėse.
*Tamsoje būkime matomi: naudokime atšvaitus, ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais, šviečiančius žibintus.
*Pėstieji, būkite atidūs ir įsitikinkite savo saugumu eidami per važiuojamąją kelio dalį.
Prieš pėsčiųjų perėją nulipame nuo dviračio, elektrinio (motorinio) paspirtuko, triračio, riedžio ir per perėją jį persivedame.

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Registracija Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams 2023-2024 metams!

EUCHARISTIJOS (Pirmosios Šv. Komunijos) SAKRAMENTAS

VAIKUS (9–12 m.), norinčius priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus (jeigu reikia – ir Krikštą), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms.

REGISTRACIJA vyksta nuo 2023 m. rugsėjo 4 d. iki rugsėjo 25 d.ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje arba atsisiųsti žemiau esančioje nuorodoje

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėvais (globėjais) prasidės 2023 rugsėjo 29 d. 18 val. Šv. Mišiomis.

Katechezės prasidės nuo 2023 m. spalio 2 d

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

JAUNIMĄ (15-18 m.) norintį priimti Sutvirtinimo sakramentą (jeigu reikia – Krikšto ir Pirmosios Šv. Komunijos), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms. 

REGISTRACIJA vyksta nuo 2023 m. rugsėjo 4 d. iki rugsėjo 25 d.ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje arba atsisiųsti žemiau esančioje nuorodoje.

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėvais (globėjais) prasidės 2023 rugsėjo 28 d. 18 val. Šv. Mišiomis.

KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2023 m. spalio 2 d.

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Registracija Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams 2023-2024 metams!

Šilinių atlaidai 2023

Rugsėjo 10 dieną Šilinių atlaidai mūsų parapijoje. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMĄ kviečiame paminėti savo Bažnyčios bendruomenėje. Atlaidų metu atvyks ir homilija su mumis dalinsis švečias iš Rozalimo kun. Remigijus Katilius.

Šv. Mišios aukojamos 7:30 9:00 10:30 12:00 18:00 (po 12 val. Šv. Mišių iškilminga procesija)

17:00 Vargonų muzikos koncertas „JUOZAPO DOVANA“

___________________________

Kviečiame piligriminėn kelionėn į Didžiuosius Švč. Mergelės Marijos atlaidus Šiluvoje vykti kartu.

*Rugsėjo 14 dieną 8:30 val. autobusas išvyks nuo mūsų bažnyčios pagrindinių vartų.
*Užsiregistruoti kelionei galite po šv. Mišių zakristijoje arba parapijos raštinėje.
*Kelionės kaina 6 €

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Šilinių atlaidai 2023

Tituliniai bažnyčios atlaidai 2023

Tituliniai atlaidai mūsų bažnyčioje:

➡️ Birželio 29 d. (ketvirtadienį) šv. Mišios 12:00
➡️ Liepos 1 d. (šeštadienį) po vakaro 18:00 šv. Mišių šlovinimo vakaras su parapijos Gospel choru.
➡️ Liepos 2 d. (sekmadienis) šv. Mišios 7:30 / 9:00 / 10:30 / 12:00 / 18:00. Švečiuose kunigai iš Italijos ir Lietuvos.
12:00 val. Iškilminga atlaidų procesija. Po šv. Mišių šventinė agapė.

„Šventieji apaštalai Petras ir Paulius dvi ryškiausios ankstyvosios Bažnyčios figūros. Jie gerbiami tą pačią dieną pagal seną Bažnyčios tradiciją, kadangi abu mirė kankinio mirtimi Romoje Nerono persekiojimų metu, apie 64 m. po Kr. Šv. Paulius – išsilavinęs diasporos žydas, ir šv. Petras – paprastas žvejys iš Galilėjos.

Birželio 29 d. aplankius katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią ir pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą (EI, conc. 33) įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.“ (Šaltinis www.katalikai.lt)

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Tituliniai bažnyčios atlaidai 2023