Gegužinės pamaldos

Gegužinės pamaldos

Švč. Mergelės Marijos garbei,
Gegužinės pamaldos, mūsų bažnyčioje vyksta:
Kasdien po 18 valvakaro  Šv. Mišių

Marijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės mėnuo.

Gegužinės pamaldos (mojava, mojus) – tradicinės pamaldos, vykstančios gegužės mėnesį, skirtos Šv. Mergelės Marijos pagerbimui. Jos pravedamos bažnyčiose, tikinčiųjų namuose, prie kryžių, koplytėlių. 

Jau XII a. užtinkami aiškūs gegužinių pamaldų pėdsakai Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. XVIII a. jos atsiranda Italijoje. Gegužinės pamaldos ypač greitai ėmė plisti, kai popiežius Pijus VII (apie 1805 m.) skyrė atlaidus visiems, kurie maldingai gieda ar bent kalba Šv. Mergelės Marijos litaniją, maldą „Atsimink“ ir giesmę „Sveika Marija“. Jau tada nustatyta tvarka: gėlėmis puošiamas Marijos altorėlis, meldžiamasi. 
 
1853 m. pamaldos pradėtos vesti Lietuvoje, Seinų katedroje. Manoma, kad Žemaitijoje šios pamaldos atsirado anksčiau nei Vilniuje, nes vyskupas Motiejus Valančius bičiuliavosi su Seinų prelatu, jas įvedė šiame krašte, o Vilniuje „mojavos“ suskambėjo tik 1898 m.
 
Majų giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“ yra kilusi iš Lenkijos, tačiau sulietuvinta ir prigijusi savitu pavidalu. Šią giesmę gieda tik Lenkijoje ir Lietuvoje.
 
Gegužines pamaldas (nuo gegužės 1 iki 31 d. imtinai) galima atlikti prieš Mišias arba po jų, arba kitu tinkamu laiku. Paprastai joms vadovauja kunigas ar diakonas. Giedama arba skaitoma Švč. Mergelės Marijos litanija (LM, 262), kalbama šv. Bernardo malda „Atsimink“ (LM, 264), giesmė „Sveika, Marija“ (LM, 267) arba „Marija, Marija“ (LM, 548)
Paskelbta temoje Uncategorized | Komentavimas išjungtas įraše Gegužinės pamaldos

Motinos diena

Gegužė – Švč. Mergelės Marijos mėnuo. tad labai simboliška, kad visų mūsų Atpirkėjo mama šalia savęs, jau pirmąją dieną suburs visas pasaulio mamas.

Šiais metais gegužės mėnesį pradėsime švęsdami Motinos dieną. Šia proga po kiekvienų sekmadienio šv. Mišių (7:30   9:00   10:30   12:00   14:00*   18:00) bus laiminamos mamos. O liturgijos metu, melsimės už gyvąsias, ar jau palikusias šį pasaulį, mamas.

Už mamas bus meldžiamasi visą savaitę jūsų intencijomis (jas galite užrašyti bažnyčios gale esančiuose vokuose).

Marija, Marija, Motina mūs 
Tu kaip laukų gėlė
Paprasta ir nuostabi.

Marija , Marija Motina mūs
Tu kaip lakštingalos giesmė
Švelni ir tyra.

 

*Pirmąjąi Komunijai besiruošiantiems vaikams

 

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentavimas išjungtas įraše Motinos diena

Maldos grupė AMEN

Išgirsti ir būti išgirstam.

Maldos grupė ,,AMEN“ kviečia kurti bendrystę kartu.

Jei tu tiki arba netiki (bet nori tikėti) ateik, pasidalink tikėjimu, abejonėmis ar vidiniu skausmu.

Mes trumpai melsimės, trumpai skaitysime Šv. Raštą ir daug bendrausime.

Susitikimai vyks Petro ir Povilo bažnyčios parapijos namuose penktadieniais 17.30 val.
Juos ves sutuoktiniai Vaiva ir Laimonas.

Pirmasis susitikimas:
2022.04.29    17:30

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentavimas išjungtas įraše Maldos grupė AMEN

Kviečiame į naujai kuriamą GOSPEL chorą

Ateikite, giedokime Viešpačiui!
Džiaugsmingą triukšmą kelkime
savo išgelbėjimo uolai!(Ps.95,1-6)

Kviečiame į Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios naujai kuriamą GOSPEL chorą!

Psalmėje esame kviečiami Viešpatį šlovinti džiaugsmingu triukšmu! „Gospel“ išvertus iš anglų kalbos reiškia Evangelija – Geroji Naujiena. Toks yra gospel žanras, kai per džiaugsmu trykštančias širdis ir stiprias muzikines harmonijas šlovinamas Viešpats. Tai Šiaurės Amerikos  religinės giesmės išplitusios 20a. antrojoje pusėje, dažniausiai kuriamos pagal Naujojo Testamento žodžius, psalmes. Gospel žanrą jungia juodaodžių religinė muzika, svinguojantys džiazo bei bliuzo elementai.

Mūsų besikuriančio choro tikslas –  suburti visokio amžiaus dainuojančius žmones, sujungti kartas šlovinti Viešpatį. Tam nereikia tam tikro amžiaus, ypatingų žinių ar patirties, reikia tik „spindinčių“ akių ir atviros širdies. Juk bažnyčia tai – bendruomenė, o bendruomenė tai mes, visi su savo skirtingais talentais!

Esu Beatričė, šiuo metu studijuoju Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, džiazo specialybę. Giedodama gospel aš patiriu tikrą vidinį džiaugsmą ir artumą su Dievu, todėl labai kviečiu ir Jus drąsiai įsilieti į šią džiaugsmo, tikrų išgyvenimų ir Dievo šlovinimo bendrystę!

Susitinkame gegužės 11d.(treč.) 18val. arba 14d.(šešt.) 12val. parapijos namų Šv. Agotos salėje, M. Tiškevičiaus g.16. (Jei nei viena iš šių dienų netinka, paskambinkite nurodytu numeriu.)

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentavimas išjungtas įraše Kviečiame į naujai kuriamą GOSPEL chorą

Pamaldų tvarka – Didžioji savaitė ir Šv. Velykos 2022

Didysis Ketvirtadienis

Balandžio 14 d.
Paskutinės vakarienės – Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimo diena. Didįjį ketvirtadienį melsimės už dvasininkų luomą ir pašaukimus.

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.14 (ketvirtadienis)
17:00 – 18:00

Pamaldos:
18:00 val.

Didysis Penktadienis

Balandžio 15 d.

Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties ant kryžiaus diena. Prašome laikytis rimties ir pasninko. Šią dieną neaukojamos šv. Mišios, atliekamos Kristaus kančios pamaldas. 

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.15 (penktadienis)
17:00-18:00

Pamaldos:
18:00 val.

Didysis Šeštadienis

Balandžio 16 d.

Laikomasi pasninko bei rimties. 

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.16 (šeštadienis)
9:00 – 18:00

Galimybė melstis bažnyčioje prie įstatyto Švč. Sakramento
Adoracija iki Velyknakčio palamdų.

Velyknakčio pamaldos:
20:00 val.

Šv. Velykos

Balandžio 17 d.

2021.04.17 (sekmadienis)

Šv. Mišios aukojamos:
7.00   9.00   10.30    12.00    18.00 val.

Šv. Velykos II diena

Balandžio 18 d.

2021.04.18 (pirmadienis)

Šv. Mišios aukojamos:
9.00   10.30    12.00    18.00 val.

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Pamaldų tvarka – Didžioji savaitė ir Šv. Velykos 2022