Atminimo renginys monsinjorui J. Juodeliui

Gegužės 20 d. (ketvirtadienį) 18 val. vakaro Šv. Mišios bus aukojamos buvusio parapijos klebono, monsinjoro Jono Juodelio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Mišių aukai vadovaus Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.

Dienos metu, 16 val. uždaras renginys Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičitės – Bitės viešojoje bibliotekoje, kurį galite stebėti nuotoliniu būdu. Tiesioginę renginio transliaciją bus galima stebėti bibliotekos „YouTube“ kanale

Daugiau informacijos apie monsinjorą Joną Juodelį rasite portale Panevėžio kraštas virtualiai.

———————

Jono Juodelio vardas – puikiai pažįstamas daugeliui Panevėžio gyventojų. 1990 m. popiežius Jonas Paulius II suteikė J. Juodeliui monsinjoro titulą. Ilgus metus Panevėžyje dirbusiam dvasininkui 2002 m. buvo suteiktas Miesto garbės piliečio titulas. Jo vardu pavadinta viena Panevėžio gatvė, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonijos pastatą, kuriame 1990–2006 m. gyveno J. Juodelis, puošia jam skirta atminimo lenta.

Monsinjoro J. Juodelio kelias nebuvo lengvas. Už antisovietinę propagandą ir trukdymą auklėti vaikus sovietine dvasia jis buvo nuteistas 25 metams lagerio su turto konfiskacija. Grįžęs į Lietuvą, J. Juodelis tęsė aktyvią veiklą bažnyčioje ir už jos ribų – ruošė tikybos mokytojus, bendradarbiavo katalikiškos spaudos leidyboje. Aplinkinius monsinjoras žavėjo savo erudicija, inteligencija, ramybe ir dvasingumu. Buvo poliglotas – mokėjo esperanto, prancūzų, vokiečių, anglų, italų, lotynų, hebrajų, lenkų, rusų ir ispanų kalbas. Sukaupė turtingą asmeninę biblioteką.  

Nuotraukoje monsinjoras Jonas Juodelis. Prieiga internete: https://aina.lt/monsinjoro-jono-juodelio-dvasingumo-istakos/

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Atminimo renginys monsinjorui J. Juodeliui

Sakralinės muzikos mėnuo PASILIK SU MANIMI

Sakralinės muzikos mėnuo
PASILIK SU MANIMI

2021 gegužės 12 – 31 d. 18 val. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, vakarinėse Šv. mišiose sakralinę muziką groja Panevėžio muzikinio teatro atlikėjai.

Tai dovana miesto bendruomenei, įveikusiai pastarojo meto bėdas ir sunkumus, susijusius su Covid-19 viruso sukelta pandemija.
Lai bus tai vilties spindulys netekusiems artimųjų bei kvietimas visiems kurti, mylėti ir džiaugtis žmogiškojo gyvenimo grožiu.

ATIKĖJAI IR PROGRAMA

Inga Ūsienė (smuikas)
Jolita Rutkauskienė (smuikas)
Violeta Sabonienė (altas)
Jonas Andriūnas (kontrabosas)

J. S. Bach  Aria
G. F. Handel  Passacaglia
Henry Purcell   Chacony

______________________

Daiva Razguvienė (smuikas)
Vitalija Laukaitienė (smuikas)
Vilma Apanavičienė (smuikas)
Daiva Tijunonienė (smuikas)
Liubov Orlova (violončelė)

Bach Gouno  Ave Maria
G. F. Handel Siuita
Ch. Gluck  Andante

______________________

Kotryna Anusevičiūtė (fleita)
Irma Paurienė (fleita)

J. S. Bach Siciliana
J. S. Bach Aria
L. Delibas Gėlių duetas

_____________________

Igoris Švedko (skasofonas)
Rokas Barzdžius (saksofonas)
Arūnas Viduolis (saksofonas)
Evaldas Šiurkus (saksofonas)

J. S. Bach  Prelude e Fugue E minor
S. Shubert  Serenade
F. Shubert  Ave Maria
G. F. Handel  Wassermusik
B. Pergolesi  Stabat Mater Dolorosa

______________________

Saulius Vilutis (klarnetas)
Erikas Šlakaitis (klarnetas)
Raimundas Žilinskas (klarnetas)
Karolis Pratkus (klarnetas)

Faure  Pie Jesu
J. S. Haydn  S. Anthony chorale
J. S. Bach  Andante
C. W. Gluck  Melodie
G. F. Handel  Sarabande

_______________________

Nerijus Jakštonis (trimitas)
Agnė Jakštonienė (klavišiniai)

C. Frank Panis Angelicus
J. S. Bach Kreipiuosi į Tave Kristau

_______________________

Algis Bukauskas (voltornė)
Marta Etxezarreta (voltornė)

Henri Smart  Angelis in Gloria
Henri Smart  Duetas iš sakralinės siuitos
Henri Kling  Kanonas
Henri Kling  Adagio cantabile
Henri Kling  Andante
Mark Feezell  Adagio espressivo

_______________________

Alvydas Alijošaitis (trombonas)
Andrius Gudas (trombonas)
Tautvydas Kasperavičius (trombonas)

J. S. Bach Choralai

_________________________

Nerijus Jakštonis (trimitas)
Tautvydas Kuoras (trimitas)
Saulius Buitvydas (trimitas)
Raimundas Matuzevičius (trimitas)

W. A. Mozart  Ave Verum
L. Masson  Dieve arčiau Tavęs
J. S. Bach  Būk su mumis o  Kristau

_________________________

Renatas Bedalis (klarnetas)
Loreta Baublinskienė (klavišiniai)

J. S. Bach  Arioso
W. A. Mozart  Larghetto
A. Piazzolla  Ave Maria

 
 
 
Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Sakralinės muzikos mėnuo PASILIK SU MANIMI

Proda – Kaip gerai, kad tu gimei

KAIP GERAI, KAD TU GIMEI
 
Kai neplanuotai pastoji, gali pasirodyti, kad griūva pasaulis… Apima jausmų sumaištis: baimė, panika, pyktis, gėda, kaltė… Atrodo, esi viena, vieniša, ir niekas negali Tavęs suprasti ar Tau padėti.
 
Parodos „Kaip gerai, kad tu gimei“ herojės irgi taip jautėsi. Dabar jos su Tavimi dalijasi savo patirtimi, kad paskleistų žinią: verta išdrįsti pasakyti „Taip!“ motinystei.
 
Fotografijų parodą „Kaip gerai, kad tu gimei“ šiuo metu galima apžiūrėti šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje, Panevėžyje. Gegužės 8-22 dienomis.
 
Esant krizinėje situacijoje pagalbą galima gauti mūsų centre, Krizinio nėštumo centre.

 

Straipsnis ir nuotraukos Panevėžio vyskupijos Šeimos centro

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Proda – Kaip gerai, kad tu gimei

Gegužinės pamaldos 2021

Švč. Mergelės Marijos garbei,
Gegužinės pamaldos, mūsų bažnyčioje vyksta:
Kasdien po 18 valvakaro  Šv. Mišių

Marijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės mėnuo.

Gegužinės pamaldos (mojava, mojus) – tradicinės pamaldos, vykstančios gegužės mėnesį, skirtos Šv. Mergelės Marijos pagerbimui. Jos pravedamos bažnyčiose, tikinčiųjų namuose, prie kryžių, koplytėlių. 

Jau XII a. užtinkami aiškūs gegužinių pamaldų pėdsakai Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. XVIII a. jos atsiranda Italijoje. Gegužinės pamaldos ypač greitai ėmė plisti, kai popiežius Pijus VII (apie 1805 m.) skyrė atlaidus visiems, kurie maldingai gieda ar bent kalba Šv. Mergelės Marijos litaniją, maldą „Atsimink“ ir giesmę „Sveika Marija“. Jau tada nustatyta tvarka: gėlėmis puošiamas Marijos altorėlis, meldžiamasi. 
 
1853 m. pamaldos pradėtos vesti Lietuvoje, Seinų katedroje. Manoma, kad Žemaitijoje šios pamaldos atsirado anksčiau nei Vilniuje, nes vyskupas Motiejus Valančius bičiuliavosi su Seinų prelatu, jas įvedė šiame krašte, o Vilniuje „mojavos“ suskambėjo tik 1898 m.
 
Majų giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“ yra kilusi iš Lenkijos, tačiau sulietuvinta ir prigijusi savitu pavidalu. Šią giesmę gieda tik Lenkijoje ir Lietuvoje.
 
Gegužines pamaldas (nuo gegužės 1 iki 31 d. imtinai) galima atlikti prieš Mišias arba po jų, arba kitu tinkamu laiku. Paprastai joms vadovauja kunigas ar diakonas. Giedama arba skaitoma Švč. Mergelės Marijos litanija (LM, 262), kalbama šv. Bernardo malda „Atsimink“ (LM, 264), giesmė „Sveika, Marija“ (LM, 267) arba „Marija, Marija“ (LM, 548)
Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Gegužinės pamaldos 2021

Kun. Antano Zulono kunigystės jubiliejus

Gerojo Ganytojo sekmadienį, balandžio 25 d., Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje šios parapijos rezidentas kun. Antanas Zulonas šventė kunigystės šventimų 50 metų jubiliejų.

Šventinėse padėkos Mišiose drauge su jubiliatu meldėsi vyskupas Linas OFM, kun. Antano sūnėnas Utenos dekanato dekanas ir Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas bei kiti parapijos dvasininkai.

Jubiliatui linkime gausios Dievo palaimos!

s.J.M.     Nuotraukos kun. Remigijaus Kavaliausko

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Kun. Antano Zulono kunigystės jubiliejus