Svečiuose Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis

Š.m. lapkričio 29 d. (sekmadienį) 18.00 val.

Panevėžio šv. apašt. PETRO IR POVILO bažnyčioje
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos šv. Mišias, po kurių įvyks 2021 m. kalendoriaus MARIJA, GLOBOK EUROPĄ pristatymas

Popiežiaus Pranciškaus paraginti kasdien skaityti ir gyventi Dievo žodžiu, taip pat kviečiame įsigyti nuotraukomis iš šv. Žemės iliustruotą penkių knygų rinkinį “Evangelija kasdien”.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Svečiuose Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis yra išjungti

Informacija tėveliams kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai

Mieli tėveliai ir Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai.

Šiuo metu Lietuvoje, o ir daugelyje pasaulio šalių yra tokia situacija, kai kiekvienas turime pareigą laikytis karantino, bei vyriausybės ir SAM rekomendacijų. Labai svarbu, kad tikintieji atsižvelgtų ir į Lietuvos vyskupų paraginimą https://lvk.lcn.lt/naujienos/,432

Informuojame, kad iki paskelbiant karantiną, besiruošiantieji Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai (Eucharistijos sakramento priėmimui) vaikai yra tik pradėję pasirengimo kursą. Aplinkybėms taip susiklosčius, labai tikimės tėvelių bendradarbiavimo ir pagalbos. Kol nežinome kokia situacija bus ateityje, daugybės dalykų negalime planuoti. Vaikams teks mokytis nuotoliniu būdu nesusitinkant su katechetėmis. Prašydami tėvelių geranoriškumo ir pagalbos, įsipareigojame į tėvų elektroninius paštus atsiųsti nuorodas, paaiškinimus ir kitą pagalbinę medžiagą vaikų pasirengimui, o išmoktus, dalykus prašome, kad vaikai atsiskaityti tėvams. Kiekvienas vaikas katechezės pratybų sąsiuvinyje turi lentelę, apie reikalingus išmokti dalykus. Išmokę lai atsiskaito tėvams, o tėvai – įsipareigoja sąžiningai fiksuoti išmokimą. Jei kartais iškiltų neaiškumų, susisiekite su savo katechete, kuri mielai jums atsakys į rūpimus klausimus.

Šeimoms rekomenduojame nepamiršti maldos. Ypatingai šiuo metu, kai paslaptinga liga ir nerimas mus izoliuoja vienus nuo kitų, šv. Mišios ir toliau bus aukojamos mums jau įprastu laiku 14.00.val. Tikintieji bus įleidžiami į bažnyčią tik su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)). Besimeldžiantys lauke tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Laikantis šių rekomendacijų planuojama šv,

Mišias aukoti dar mažesnėms grupėms nei iki šiol: pvz. lapkričio 15 d. tik pirmadienio ir antradienio grupių vaikams ir jų šeimoms, lapkričio 22 d. tik trečiadienio ir ketvirtadienio grupių vaikams ir jų šeimoms, lapkričio 29 d. tik penktadienio grupių vaikams ir jų šeimoms, gruodžio 06 d. tik sekmadienio grupių vaikams ir jų šeimoms ir t.t. jei karantinas užsitęstų.

Primename, kad sekmadienio šventimo pareigą galite atlikti ir dalyvaudami šeštadienio vakarą aukojamose sekmadieninėse šv. Mišiose. Visada lieka galimybė šv. Mišiose dalyvauti ir nuotoliniu būdu, pasirenkant tinkamą laiką. Dalyvaujantiems šv. Mišiose nuotoliniu būdu vaikams , prašysime į dalyvavimo šv. Mišiose lapą vietoj įklijuojamo lapelio parašyti, kokioje bažnyčioje aukojamas šv. Mišias stebėjo ir apie ką buvo kalbama tos dienos Evangelijos ištraukoje.

Tegul Dievas Šventoji Dvasia lydi mus tikėjime ir ramybėje. Būkite sveiki!

Paskelbta temoje Eucharistija, Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Informacija tėveliams kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai yra išjungti

LVK informacija dėl Bažnyčios veiklos 2020 m. lapkričio 7–29 d.

Reaguodami į susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, Lietuvos vyskupai, perimdami kaimyninių šalių patirtį bei atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, nusprendė, kad nuo lapkričio 7 d. 00 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)). Besimeldžiantys lauke tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito. 

Jaučiant simptomus, būdingus peršalimo ligoms, verčiau susilaikyti nuo Eucharistijos šventimo bažnyčioje, o šv. Mišiose dalyvauti likus namie ir naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

Kaip ir pirmojo karantino metu, Lietuvos vyskupai ir toliau artimai bendradarbiauja su kompetentingomis valstybės institucijomis priimdami prevencijos priemones, adekvačias besikeičiančiam pandemijos lygiui Lietuvoje.

Kviečiame nesiliauti nuoširdžiai Dievui užtarti vieni kitus: palaikyti malda ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybėje priima sprendimus bei užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems!

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Paskelbta temoje Naudinga 1, Parapijos naujienos | Komentarai įrašui LVK informacija dėl Bažnyčios veiklos 2020 m. lapkričio 7–29 d. yra išjungti

Visi Šventieji ir Vėlinės parapijoje

Visi Šventieji ir Vėlinės

Lapkričio 1 d. – Visi Šventieji 

Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje – jų visų draugija džiaugiasi dangus. Šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia jų atminimą gerbia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama.

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje: 7:30   9:00  10:30  12:00  18:00
17:00 – 
iškilminga gedulinė procesija į Senąsias Panevėžio miesto kapines

Procesijai ir vakaro Šv. Mišioms vadovaus vyskupas Linas Vodopjanovas

Visuotiniai Atlaidai visą Lapkričio mėnesį

2020 m. spalio 23 d. Apaštalinė Penitenciarija paskelbė, kad šiais metais, atsižvelgiant į nepaprastąją pandemijos padėtį, Vėlinių aštuondienio visuotinius atlaidus galima gauti visą lapkričio mėnesį. Šie atlaidai, kuriuos galima skirti tik skaistykloje esančių sielų naudai, suteikiami Kristaus tikinčiajam, nuo lapkričio pirmos iki aštuntos (ar paties tikinčiojo pasirinktomis kitomis dienomis iki lapkričio mėnesio pabaigos) pamaldžiai aplankančiam kapines ir bent mintyse pasimeldžiančiam už mirusiuosius. Taip pat atlaidus galima gauti Vėlinių (ar kitą paties tikinčiojo pasirinktą iki lapkričio mėnesio pabaigos) dieną pamaldžiai aplankius bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikiu.

Apaštalinė Penitenciarija taip pat paskelbė, kad pagyvenę žmonės, ligoniai, esantys izoliacijoje ir visi, kurie dėl kompetentingos valdžios nurodymų negali išeiti iš namų, visuotinius atlaidus mirusiesiems galės pelnyti dvasiškai susivieniję su kitais tikinčiaisiais, prie Jėzaus ar Mergelės Marijos atvaizdo melsdamiesi už mirusiuosius (pvz., Valandų liturgijos Rytmetinę ar Vakarinę, rožinį, Dievo Gailestingumo vainikėlį ar kitas maldas), apmąstydami Mirusiųjų dienai skirtą Evangelijos ištrauką, atlikdami gailestingumo darbą arba Dievui aukodami savo kančią ar gyvenimo nepatogumus bei atsiribodami nuo bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, kai tik galės, įvykdyti įprastines atlaidų sąlygas (atlikti išpažintį, priimti Komuniją ir melstis Popiežiaus intencijomis).

Visi kunigai raginami Vėlinių dieną aukoti trejas šv. Mišias už mirusiuosius, tarnauti teikiant Sutaikinimo sakramentą ir nešant šventąją Komuniją ligoniams.

Primename ir apie ypatingus atlaidus tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, kuri įprastai vadinama koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, jais rūpinasi (žr. https://lvk.lcn.lt/naujienos/,400).

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Visi Šventieji ir Vėlinės parapijoje yra išjungti

Šv. Rašto skaitymo ir nagrinėjimo grupelė

Grupelė bendraminčių tikinčiųjų, ieškančių asmeninės bendrystės su Kristumi, savo kelio link šventumo, pagalbos tame kelyje, norinčių mylėti Dievą ir žmones Kristaus meile per pažintį su gyvuoju Dievo žodžiu.

Susitikimų tikslas – labiau pažinti Gerąją Naujieną, todėl susitikime visada dalyvauja ir grupelę dvasiškai lydi kunigas. Susitikimų metu skaitome ateinančio sekmadienio Evangeliją, tada tyloje pamąstome apie tai, kaip mane asmeniškai palietė Dievo žodis, o po to kiekvienam yra galimybė, jei norisi pasidalinti savo išgyvenimu apie perskaitytą Evangelijos ištrauką. Kunigas susitikimo metu padeda giliau pažinti Dievo žodį, visus išklauso ir pats pasidalija savo asmenine patirtimi, pakomentuoja išgirstas mintis, atsako į iškilusius klausimus.

Vadovas kun. S. Maksvytis.

Susidomėjusius ir norinčius prisijungti kviečiame kreiptis
telefonu: 8-685 81235 arba e-paštu: maksvytis.s@gmail.com

Užsiėmimų vieta: Panevėžio šv. Petro ir Povilo parapijos namai

Užsiėmimų laikas:
trečiadieniais
19.00 – 20.30

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Šv. Rašto skaitymo ir nagrinėjimo grupelė yra išjungti