Vėlinės


2020.11.02


Mirusiųjų paminėjimo diena

Šventoji Motina Bažnyčia jau pagerbusi visus savo vaikus danguje tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje:
7:30   9:00   10:30   12:00   18:00

13:30 visi kviečiami pasimelsti už mirusiuosius. Procesija Šilaičių kapinėse.